Škola, do které stojí za to chodit

Petra Tišlová

V pondělí 4. 10. vyrazily všechny 8. ročníky do lesů za Helenínem sázet stromky. Na začátku akce nám bylo vysvětleno, jak správně strom zasadit, aby neuschnul. Děti byly poučené o bezpečnosti práce. Rozdělily se asi do 20 skupin po 3 a vyrazily k nalajnovaným řadám. Stromky sázely vždy podél provázku, aby je při sečení trávy lesníci neposekli. Na této lokalitě byli vysázené třešně a buky.

V půlce akce jsme dostali všichni svačinky a mohli jsme si jít k ohni opéct špekáček nebo jiné pochutiny. Děti byly rády za chvilku odpočinku. Po pauze následovalo další sázení. Některé skupinky zasázely i 100 stromků, to už je pěkný lesík.

Velmi nás těší, že bylo umožněno děti pustit k práci rukama a že zjistily, jak náročné je vysázet jen kousek lesa.

Některé děti se do školy velmi těšily hlavně na své spolužáky. Jejich komunikace mezi sebou je pro pedagogy důležitou součástí procesu učení. Pro posílení týmové spolupráce a také pro zažití společné zábavy a legrace byla dětem připravena hra Stavění věže. Pravidla byla jasně daná. Družstva byla rozdělena po max. 4 žácích podle jejich rozhodnutí. Všichni dostali stejný materiál – čtvrtky, špejle a lepicí pásku. Jejich úkolem bylo za 30 minut postavit stabilní věž, která bude co nejvyšší. Věž musela být připravena na to, že jejich protihráči budou mít možnost 20 s foukat do jejich věže. Komu se podařilo věž protihráče sfouknout, připravil ho o body.

Během práce jednotlivých skupin se ukázalo, jak rozdílně děti dokáží uvažovat. Někdo preferoval výšku, jiný stabilitu. Někdo rozmýšlel i 10 minut, než začal stavět, jiný hned kreslil plány, stříhal a věž rostla raketovou rychlostí. Týmy musely také pracovat se stresem, protože byly limitovány časem. Bylo velmi zajímavé žáky pozorovat. Jednotlivé věže si můžete prohlédnout ve třídě 8. B. Opravdu to stojí za to.

Den jsme doplnili Turnajem v piškvorkách, který měl velký úspěch. Po vítězství Adama Trnky se začaly hrát i mimoturnajové zápasy.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily