Škola, do které stojí za to chodit

Petra Tišlová

V prvním povánočním týdnu jsme se v hodinách fyziky stali experimentátory.

Třída 7.C dokazovala zákon setrvačnosti hned na několika pokusech. A pokud jste před Vánoci sledovali velmi oblíbený pořad, kde se tančí, mohli jste tam jeden podobný také pozorovat. Ano, bylo to stržení ubrusu ze stolu, kdy na stole setrvají všechny předměty, jen ubrus je pryč. Podobné pokusy jsme zkoušeli i my.

Třída 7.A se pokusila dokázat zákon síly. Na provázek navlékli v zadaných vzdálenostech korálky nebo matky a při spuštění pozorně poslouchali intervaly mezi cinknutím.

Vánoční besídku jsme v 8.B zahájili fyzikálními pokusy s hydrogelovými kuličkami. Potom už ale následovala zábava hodná vánočních témat. Venku jsme si zapálili prskavky a zazpívali, že Vánoce přicházejí. Deskové hry jsou teď na programu velmi často a jsou oblíbené. Přesto ale jsme vyhlásili také soutěž o nejdelší vánoční řetěz. Žáci na něj měli 10 minut. Museli se rychle rozhodnout, jak ho budou stavět, rozdat si úkoly a obratem je splnit. Nejdelší řetěz měřil 11 m. Na další aktivitu jsme využili Lego Duplo kostky a ve třech týmech bylo úkolem postavit cokoliv vánočního. Posuďte sami, jestli mají naši osmáci dost vánoční fantazie. Letošní rok jsme úspěšně zakončili a těšíme se v plné síle v lednu znovu.

V předvánoční hodině fyziky jsme se stali experimentátory. Žáci si sami vyzkoušeli, jak funguje zákon setrvačnosti a kde je možné se s ním setkat. Některé pokusy pojali žáci soutěživě u jiných si vysvětlovali, jak postupovat.

V týdnu od 15. do 19. 11. probíhal na ZŠ Demlova Bobřík informatiky pro kategorii KADET. Žáci mohli ve 12 úkolech získat 192 bodů. Za 120 bodů se stali úspěšnými řešiteli.

Soutěže se zúčastnilo 84 žáků 8. a 9. ročníků v nejvyšší možné kategorii pro základní školy KADET. Devatenáct z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

  • Na prvním místě se umístil David Landsman z 9.B s celkovým počtem 192 bodů. David jako jediný dosáhl maximálního počtu bodů!
  • Na druhém místě se umístil Jan Bedač z 8.C s celkovým počtem 156 bodů.
  • Na třetím místě se umístila Zoe Plesingerová z 8.B s celkovým počtem 156 bodů, ale delším časem řešení.

V týdnu od 8. do 12. 11. probíhal na ZŠ Demlova Bobřík informatiky. Je to obdoba olympiády z ICT. Žáci mohli ve 12 úkolech získat 192 bodů. Za 120 bodů se stali úspěšnými řešiteli.

Soutěže se zúčastnilo 97 žáků 4. a 5. ročníků v nejnižší kategorii MINI. Deset z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

  • Na prvním místě se umístil Ondřej Juránek ze 4.B s celkovým počtem 177 bodů.
  • Na druhém místě se umístil Matyáš Báča z 5.D s celkovým počtem 156 bodů.
  • Na třetím místě se umístila Nicol Adamcová z 5.D s celkovým počtem 153 bodů.

V kategorii BENJAMIN, tedy pro 6. a 7. ročníky se soutěže zúčastnilo 125 soutěžících. Úspěšnými řešiteli se stalo 21 žáků.

  • Na prvním místě se umístil Martin Fila ze 7. A s celkovým počtem 164 bodů.
  • Na druhém místě se umístil Jakub Duchan z 6. B s celkovým počtem 160 bodů.
  • A na třetím místě se umístila Adéla Kejdová z 6. B s celkovým počtem také 160 bodů, ale s delším časem než měl Jakub na místě druhém.

V pondělí 15. 11. si všechny šesté ročníky vyzkoušeli, jak se staví matematická tělesa. Žáci za použití špejlí a plastelíny museli postavit zadaná tělesa. Sami vymysleli kolik stran daných rozměrů je potřeba si nachystat. Špejle přesně měřili pomocí pravítek a potom tělesa sestavovali dohromady. Tento úkol měl za cíl zapojit žáky v hodině matematiky také manuálně. Výsledky si můžete prohlédnout na fotkách. Žáci si své výtvory také vystavili ve třídách.

V pondělí 4. 10. vyrazily všechny 8. ročníky do lesů za Helenínem sázet stromky. Na začátku akce nám bylo vysvětleno, jak správně strom zasadit, aby neuschnul. Děti byly poučené o bezpečnosti práce. Rozdělily se asi do 20 skupin po 3 a vyrazily k nalajnovaným řadám. Stromky sázely vždy podél provázku, aby je při sečení trávy lesníci neposekli. Na této lokalitě byli vysázené třešně a buky.

V půlce akce jsme dostali všichni svačinky a mohli jsme si jít k ohni opéct špekáček nebo jiné pochutiny. Děti byly rády za chvilku odpočinku. Po pauze následovalo další sázení. Některé skupinky zasázely i 100 stromků, to už je pěkný lesík.

Velmi nás těší, že bylo umožněno děti pustit k práci rukama a že zjistily, jak náročné je vysázet jen kousek lesa.

Některé děti se do školy velmi těšily hlavně na své spolužáky. Jejich komunikace mezi sebou je pro pedagogy důležitou součástí procesu učení. Pro posílení týmové spolupráce a také pro zažití společné zábavy a legrace byla dětem připravena hra Stavění věže. Pravidla byla jasně daná. Družstva byla rozdělena po max. 4 žácích podle jejich rozhodnutí. Všichni dostali stejný materiál – čtvrtky, špejle a lepicí pásku. Jejich úkolem bylo za 30 minut postavit stabilní věž, která bude co nejvyšší. Věž musela být připravena na to, že jejich protihráči budou mít možnost 20 s foukat do jejich věže. Komu se podařilo věž protihráče sfouknout, připravil ho o body.

Během práce jednotlivých skupin se ukázalo, jak rozdílně děti dokáží uvažovat. Někdo preferoval výšku, jiný stabilitu. Někdo rozmýšlel i 10 minut, než začal stavět, jiný hned kreslil plány, stříhal a věž rostla raketovou rychlostí. Týmy musely také pracovat se stresem, protože byly limitovány časem. Bylo velmi zajímavé žáky pozorovat. Jednotlivé věže si můžete prohlédnout ve třídě 8. B. Opravdu to stojí za to.

Den jsme doplnili Turnajem v piškvorkách, který měl velký úspěch. Po vítězství Adama Trnky se začaly hrát i mimoturnajové zápasy.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily