Kontakty

Kontaktní údaje

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace​
Demlova 32
586 06 Jihlava

Právní forma školy: právní subjektivita
Zřizovatel školy: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1

IČO: 47366257 (od 6. 4. 2023 škola není plátcem DPH)
IZO: 600 117 286
Číslo účtu: 1467537359/0800

Datová schránka: cfz5nzm
Email: skola@zsdemlovaji.cz
Web: www.zsdemlovaji.cz

Škola se nachází ve východní části města Jihlavy, mezi sídlišti Demlova a Březinova.

GPS: 49° 24′ 8.3901343″ N; 15° 36′ 27.3693466″ E

Ředitelka školy

Mgr. Andrea Medunová
Tel.: +420 567 579 021
Email: medunova@zsdemlovaji.cz

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Veronika Burianová
Tel.: +420 567 579 036
Email: burianova@zsdemlovaji.cz

Pedagogický zástupce ředitele, ICT koordinátor

Mgr. Stanislav Novotný, MBA
Tel.: +420 567 579 022
Email: novotny@zsdemlovaji.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Stanislav Novotný, MBA
Tel.: +420 567 579 022
Email: poverenec@zsdemlovaji.cz

úřední hodiny: po telefonické domluvě

Ekonomický úsek

Jindra Makovcová
Tel.: +420 567 579 023
Email: makovcova@zsdemlovaji.cz

Sekretariát

Marcela Krhánková
Tel.: +420 567 579 020
Email: krhankova@zsdemlovaji.cz

Bazén

Školní bazén od 1.1.2017 provozuje soukromý subjekt Plavecká škola Jihlava.

Školní jídelna – provozovatel ZŠ O.Březiny

Vedoucí školní jídelny
tel.: +420 565 598 171

Odhlašování obědů
tel.: +420 565 598 170

Další informace: www.zsobreziny.cz/skolni-jidelna

Další kontakty

Název

1. stupeň

PT
Mgr. Lucie Ficencová
ficencova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 034
kmenová třída
přízemí budovy F
1.A
Bc. Kamila Bánovská
banovska@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet 1.stupeň
2.patro budovy C
1.B
Mgr. Jiří Kucian
kucian@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet 1.stupeň
2.patro budovy C
2.A
Mgr. Eva Svobodová
svobodova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet 1.stupeň
2.patro budovy C
2.B
Mgr. Alexandra Pátková
patkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet 1.stupeň
2.patro budovy C
2.C
Mgr. Sylva Tomanová
tomanova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet 1.stupeň
2.patro budovy C
3.A
Mgr. Jaroslava Kokešová
kokesovaj@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 029
kabinet 1.stupeň
3.patro budovy B
3.B
Mgr. Jana Jiráková
jirakova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 029
kabinet 1.stupeň
3.patro budovy B
4.A
Mgr. Martina Varhaníková
varhanikova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 029
kabinet 1.stupeň
3.patro budovy B
4.B
Mgr. Věra Růžičková
ruzickova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 043
kabinet spec. ped.
přízemí budovy C
5.A
Mgr. Marcela Daňková
dankova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 029
kabinet 1.stupeň
3.patro budovy B
5.B
Mgr. Šárka Kosinová
kosinova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 029
kabinet 1.stupeň
3.patro budovy B

2. stupeň

6.A
Mgr. Jitka Traganová
traganova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 028
kabinet Aj/Nj
2. patro budovy B
6.B
Mgr. Tereza Pokorná
pokorna@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 031
kabinet Fy
1.patro budovy F
6.C
Mgr. Sylva Hájková
hajkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B
7.A
Mgr. Dita Kasalová

kasalova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B
7.B
Mgr. Daniel Špejtek

spejtek@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 030
kabinet Tv
přízemí budovy F
7.C
Mgr. Petra Hamáčková

hamackova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 026
kabinet Ma
1. patro budovy B
8.A
Mgr. Martina Svobodová

svobodovam@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 030
kabinet Tv
přízemí budovy F
8.B
Mgr. Renata Hovoříková

hovorikova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 028
kabinet Aj/Nj
2. patro budovy B
8.C
Mgr. Stanislava Mauleová

mauleova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 024
kabinet vých. poradce
přízemí budovy B
9.A
Mgr. Jana Vydrářová

vydrarova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B
9.B
Mgr. Eva Babková

babkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 025
kabinet Př/Ch
přízemí budovy B
9.C
Mgr. Iva Janoušková

janouskova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 026
kabinet Ma
1. patro budovy B
Mgr. Pavel Tůma
tuma@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 028
kabinet Aj/Nj
2. patro budovy B
Mgr. Petra Tišlová
tislova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 031
kabinet Fy
1.patro budovy F
Mgr. Soňa Novotná
novotna@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 031
kabinet Fy
1.patro budovy F
Ing. Ivana Cejpková
cejpkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 026
kabinet Ma
1. patro budovy B
Mgr. Vladimíra Procházková
prochazkovav@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 026
kabinet Ma
1. patro budovy B
Mgr. Dagmar Homová
homova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 025
kabinet Př/Ch
přízemí budovy B
Mgr. Jana Blažková
blazkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 024
kabinet vých. poradce
přízemí budovy B
Mgr. Zdeněk Nosek
nosekz@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 030
kabinet Tv
přízemí budovy F
Mgr. Karla Svobodová
svobodovak@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 025
kabinet Př/Ch
přízemí budovy B
Mgr. Naděžda Rychecká
rychecka@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B
Ing. Libuše Nosková
noskova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B
Hvězdová Zuzana
hvezdova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 027
kabinet Čj
2. patro budovy B

Školní družina

Vedoucí ŠD
Renata Michnová
michnova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C
Renata Dudová
dudova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C
Simona Součková
souckova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C
Iva Křížková
krizkova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C
Lenka Posmyková
posmykova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C
Natálie Váchová
vachova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 033
kabinet ŠD
přízemí budovy C

Asistenti pedagoga

Michaela Pospíšilová
pospisilova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
2. patro budova C
Pavla Vaňková
vankova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Božena Solařová
solarova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Markéta Freyová
freyova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Pavla Fikarová
fikarova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Ing. Romana Lišková
liskova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 032
kabinet AP
2. patro budova C
DiS. Jarmila Hubáčková
hubackova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Alena Charvátová
charvatova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Lenka Posmyková
posmykova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Petr Šána
sana@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Michal Lagron
lagron@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Andrea Malečková
maleckova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Sandra Lakatoš
lakatos@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
Lucie Pisková
piskova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
1. + 3. patro budova B
DiS. Adéla Hánová
hanova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 037
kabinet AP
2. patro budova C

Správní zaměstnanci

Marcela Krhánková
krhankova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 020
přízemí
kancelář školy
Jindra Makovcová
makovcova@zsdemlovaji.cz
+420 567 579 023
přízemí
kancelář ek. školy
Stanislav Balík
+420 567 579 035

Kontaktní formulář

Prosíme, v případě důležité zprávy (např. omluvenka, důležitý vzkaz, atd.) použijte přímo email na konkrétního pracovníka školy. Děkujeme.

10 + 6 =