ECDL

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

V České republice jsou aktuálně dostupné následující certifikační zkoušky / moduly.

Základní moduly ECDL / ICDL:

 • Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)
 • Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)
 • Bezpečné používání informačních technologií (Cyber Security)
 • Práce s počítačem a internetem (Computer & Online Essentials)
 • Práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
 • Práce s webovými aplikacemi (Application Essentials)
 • Práce s tabulkami (Spreadsheets)
 • Zpracování textu (Documents)
 • Práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

Standardní moduly ECDL / ICDL:

 • Robotika (Robotics)
 • Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)
 • Informatické myšlení a programování (Computing)
 • Plánování projektů (Project Planning)
 • Tvorba webových stránek (Web Editing)
 • Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
 • Prezentace (Presentation)
 • Použití databází (Using Databases)

Pokročilé moduly ECDL / ICDL:

 • Analýza a vizualizace dat (Data Analytics)
 • Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)
 • Pokročilé prezentace (Advanced Presentation)
 • Pokročilé použití databází (Advanced Databases)
 • Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)
 • Pokročilé zpracování textu (Advanced Documents)

Ostatní moduly ECDL / ICDL:

   • Program ICDL Digital Citizen
  • e-Citizen (Digitální začleňování)
  • Základy používání mobilních zařízení (Tablet Fundamentals)

 

   • Program ICDL Insights
  • Cloudové technologie (Cloud Computing)
  • Internet věcí (Internet of Things)
  • Umělá inteligence (Artificial Intelligence)
  • Velká data (Big Data)
  • Technologie Blockchain (Blockchain)
  • Průmysl 4.0 (Industry 4.0)

 

  • Program Digitální fotografie
 • Správa a archivace digitálních fotografií
 • Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
 • Sdílení a prezentace digitálních fotografií

 

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz , na Facebookové stránce @ECDLCZ a na LinkedIn company/ecdlcz.