Organizace

Organizace školního roku 2022/2023

Plán práce 2022/2023 – zde (bude zveřejněn v průběhu září 2022)

Začátek a konec pololetí
čtvrtek 1. 9. 2022 začátek školního roku 2022/2023
úterý 31. 1. 2023 konec 1. pololetí – rozdání pololetního vysvědčení
pátek 30. 6. 2023 konec školního roku 2022/2023 – rozdání vysvědčení
pondělí 4. 9. 2023 začátek školního roku 2023/2024
Školní prázdniny
26. – 27. 10. 2022 (středa a čtvrtek) podzimní prázdniny (+pátek 28. 10. 2022 – státní svátek)
23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí) vánoční prázdniny (vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)
3. 2. 2023 (pátek) pololetní prázdniny
20. 2. –  26. 2. 2023 jarní prázdniny
6. 4. + 7. 4. + 10. 4. 2023 velikonoční prázdniny (čtvrtek) + Velký pátek + Velikonoční pondělí
1. 7. 2023 (čtvrtek) –  3. 9. 2023 (neděle) letní prázdniny
Schůzky SRPDŠ a informační odpoledne
 SRPDŠ
 Informační odpoledne
Pedagogické rady
hodnocení a uzavření 1. čtvrtletí 2022/2023
hodnocení a uzavření 1. pololetí 2022/2023
hodnocení a uzavření 3. čtvrtletí 2022/2023
hodnocení a uzavření 2. pololetí 2022/2023
Další důležité termíny
Konzultační dny pí Prošková (vzdělávací a výchovné problémy) – sborovna školy.
Odevzdání přihlášek na SŠ
Zápis do 1. ročníků
Termíny školních výletů

Některé termíny mohou být z důvodu neočekávaných změn organizace školního roku upřesněny či změněny.