Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Milí rodiče – zákonní zástupci žáků a studentů, vzdělávání a rozvoj Vašich dětí je sdílená zodpovědnost Vás i školy. Škola jako veřejná instituce nikdy nebude orientovaná výhradně na Vaše dítěte, máte ale právo usilovat o to, aby byla co nejvstřícnější jeho potřebám. Vedle práva máte i řadu možností. Jednou z nich je spolupráce se školskou radou. Nabízí se tři cesty, kudy na to:

  • Volíte svého zástupce do školské rady.
  • Jste členem školské rady.
  • Podáváte podnět školské radě.

Budeme rádi, když se zapojíte do činnosti školské rady a kultivovanou formou budete přispívat k rozvoji prostředí, kde se učí a získávají životní zkušenosti Vaše děti.

Můžete nás kontaktovat na e-mailu: skolskarada@zsdemlovaji.cz

 

Členové školské rady

Jmenný seznam členů Školské rady zvolených při Základní škole Jihlava, Demlova 32, příspěvkové organizaci na volební období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.  

Členové jmenovaní zřizovatelem:  

  1. Mgr. Jan Spěváček 
  2. Bc. Daniel Škarka 

Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků:  

  1. Mgr. Pavel Tůma 
  2. Mgr. Alexandra Pátková 

Členové zvolení z řad zákonných zástupců žáků:  

  1. Mgr. Lubomír Krátký -> od 1.9.2021 Ing. Petra Černá (předsedkyně)
  2. Mgr. Dita Kasalová 

Volby do školské rady

Na podzim letošního roku proběhnou volby do školské rady. Funkční období jsou 3 roky. Kandidatury do školské rady můžete posílat paní ředitelce Mgr. Andree Medunové na e-mail medunova@zsdemlovaji.cz

Dokumenty školské rady

Datum vložení Název dokumentu Formát
22. 12. 2023 Seznam zvolených členů školské rady PDF
22. 12. 2023 Protokol o průběhu volby do školské rady PDF
4. 12. 2023 Vyhlášení 2. kola voleb do školské rady PDF
4. 12. 2023 Volební listina kandidátů – pedagogiční pracovníci PDF
4. 12. 2023 Volební listina kandidátů – zákonní zástupci PDF
16. 11. 2023 Vyhlášení 1. kola voleb do školské rady PDF
10. 11. 2023 Volební komise PDF
20. 10. 2023 Volební řád PDF
1. 9. 2023 Zápis ze školské rady PDF
30. 5. 2023 Zápis ze školské rady PDF
1. 9. 2022 Zápis ze školské rady PDF
6. 6. 2022 Zápis ze školské rady PDF
11. 10. 2021 Zápis ze školské rady PDF
Činnost školské rady PDF
září 2009 Doplňovací volby PDF
19. 3. 2009 Volební řád PDF