Školní rok 2023-2024

2.B – Podzimní lovec

Naše první letošní projektové vyučování - lovili jsme zážitky a vědomosti. Luštili jsme podzimní hádanky, na vycházce jsme poznávali keře, stromy a jejich plody, zasoutěžili si v kvízu a vytvořili netradiční podzimní listy.... Počasí nám přálo a lovení jsme si...

2.C – DOK

V úterý 26.9. jsme se zúčastnili programu prevence DOK na téma Kamarádství. Cílem programu bylo prohloubit vztahy mezi žáky. Vést k porovnávání sebe sama i svých spolužáků, uvědomit si originalitu každé osobnosti. Podpořit schopnost ocenit sebe i druhé, učit se...

2.A – PodPovrch

V pondělí jsme se vydali na výukový program PodPovrch. První hodinu jsme si povídali o zvířátkách. Program "ZOO v krabici II." byl opět velmi zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nového a zahráli si spoustu her. Cestou do školy jsme si zapisovali, která zvířátka...

Logická olympiáda

Vážení rodiče, stejně jako loňský školní rok se mohou děti i letos zúčastnit Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Pokud máte zájem, zaregistrujte své dítě do 30. 9. 2023. Bližší informace naleznete na:  https://www.logickaolympiada.cz/ leták ke stažení...

2.A, 2.B, 2.C – Seiferos

Ve čtvrtek 14.9. nás navštívil spolek Seiferos, který se zaměřuje na záchranu a chov převážně dravých ptáků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o životě ptáků. Závěrem jsme se podívali na ukázky letů dravců. Akce to byla velmi vydařená. [envira-gallery...