Sedm chlapců z 8. ročníků převážně z kroužku MaMaTa se zúčastnilo Badatelského víkendu v ekologickém centru Chaloupky o.p.s. Kněžice. Letošním tématem byla VODA.

V pátek odpoledne jsme se sešli na Chaloupkách. Nejprve jsme si ve třech skupinách prošli vodou z několika pohledů. Využívali jsme pro poznávání základních fyzikálních principů. Učili jsme se pracovat s novými technologickými metodami i s běžným filtračním papírem. Průvodci námi byli tři odborníci – Martin, Tomáš a Pavel. Večer nás čekala vodní show – zajímavé pokusy s vodou.

V sobotu ráno jsme mohli jít na ranní ornitologickou procházku. Chlapci vyspávali, ale já neodolala rannímu vzdělávání. A poprvé jsem viděla na vlastní oči datla. Pozorovali jsme nejenom ptáky, ale také halové jevy, což jsou kola, která se vytváří kolem slunce na základě fyzikálních principů světla.

Po snídani jsme už do přírody vyrazili všichni. Naučili jsme se při terénní výuce měřit rychlost průtoku vody v potoce, okysličení vody v potoce a také jsme hledali, kdo v potoce žije. Hrabat se ve vodě a v hlíně bylo pro malé badatele nejzajímavější.

Při dopoledním bádání nám počasí přálo. Odpoledne už to bylo trošku horší. Ale ne všichni museli nutně ven. Po obědě jsme se rozdělili do 3 až 4 členných týmů. Každý tým si vymyslel téma na tu část, která ho nejvíce doteď zaujala. Odpoledne jsme měli na získání výsledků a vůbec vymyšlení postupu našeho výzkumu. Nejenom žáci se zapojili, i dohled bádal a pracoval. Každý tým měl svého konzultanta, který pomáhal. Někdy také přibyly další badatelské otázky. Večer jsme zpracovali výsledky do prezentační podoby. Každý si mohl vybrat jinou formu. Bylo zajímavé vidět, jak všichni pracují.

V neděli nás čekala velká konference. Na této konferenci jsme si odprezentovali naše výsledky, ale museli jsme také čelit zvídavým dotazům celého publika. Každého čekal velký potlesk. Po obědě už se všechny skupinky pomalu rozjeli domů. Badatelský víkend byl za námi.

Na video můžete kouknout zde.