GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7.30 do 15.00

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 567 579 020, případně na emailu gdpr@zsdemlovaji.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
jméno a příjmení: Mgr. Stanislav Novotný, MBA
tel.: 567 579 022
e-mail: poverenec@zsdemlovaji.cz
úřední hodiny: po telefonické domluvě

Důležité dokumenty:

  1. Postup pro poskytování informací o zpracování OÚ
  2. Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích
  3. Žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů
  4. Žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů
  5. Žádost o předání zpracovávaných osobních údajů třetí straně
  6. Námitka proti zpracovávání osobních údajů
  7. Udělení souhlasu s pořizováním audiovizuálních materiálů a fotografii
  8. Zrušení souhlasu s pořizováním audiovizuálních materiálů a fotografii