Ve čtvrtek 29.6. jsme navštívili galerii v Jihlavě. Měli zde pro nás připravený velmi zajímavý program zaměřený na tvorbu malíře Gustava Kruma, který se věnoval zachycení historie našeho města. Velmi pěkná byla i dílnička, kde jsme si zkusili vyšívat. Cestou do školy jsme se prošli parkánem na hradbách a pohráli si na hřišti u Letního kina.