Škola, do které stojí za to chodit

V pondělí 13. 1. 2014 od 18.00 hod. se uskuteční v jednotlivých třídách třídní schůzky SRPDŠ.

Od 17.00 hod. se uskuteční schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy.

Od 18.30 hod. se uskuteční ve třídě 9.A schůzka rodičů vycházejících žáků – informace o přijímacích řízení na SŠ.

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily