Během hlavních prázdnin je zajištěn provoz školních družin na jihlavských školách

Provoz ŠD ŠJ v základních školách o letních prázdninách

Přihlásit žáka do ŠD na naší škole je možné pouze osobně na sekretariátu školy v termínu od 3. 6. do 14. 6. Přihláška bude zveřejněna během dubna na webových stránkách školy.