Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2021/2022

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2021) – ve výši 600,– Kčnejpozději do 15. 10. 2021
  • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2022) – ve výši 900,– Kčnejpozději do 15. 2. 2022

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

V rámci školního projektu z fondů EU „Škola pro všechny III.“ byl dnes zahájen klub robotiky a programování. Žáci 5. – 6. ročníku zapojeni do tohoto klubu se v úvodním setkání seznámili s robotky OzoBot 2.0. Ozobotka naučili chodit po čáře a měnit jeho barvu. Příště se naučí používat jednoduché ozokódy.

Některé děti se do školy velmi těšily hlavně na své spolužáky. Jejich komunikace mezi sebou je pro pedagogy důležitou součástí procesu učení. Pro posílení týmové spolupráce a také pro zažití společné zábavy a legrace byla dětem připravena hra Stavění věže. Pravidla byla jasně daná. Družstva byla rozdělena po max. 4 žácích podle jejich rozhodnutí. Všichni dostali stejný materiál – čtvrtky, špejle a lepicí pásku. Jejich úkolem bylo za 30 minut postavit stabilní věž, která bude co nejvyšší. Věž musela být připravena na to, že jejich protihráči budou mít možnost 20 s foukat do jejich věže. Komu se podařilo věž protihráče sfouknout, připravil ho o body.

Během práce jednotlivých skupin se ukázalo, jak rozdílně děti dokáží uvažovat. Někdo preferoval výšku, jiný stabilitu. Někdo rozmýšlel i 10 minut, než začal stavět, jiný hned kreslil plány, stříhal a věž rostla raketovou rychlostí. Týmy musely také pracovat se stresem, protože byly limitovány časem. Bylo velmi zajímavé žáky pozorovat. Jednotlivé věže si můžete prohlédnout ve třídě 8. B. Opravdu to stojí za to.

Den jsme doplnili Turnajem v piškvorkách, který měl velký úspěch. Po vítězství Adama Trnky se začaly hrát i mimoturnajové zápasy.

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu o kandidaturu na funkci člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kontaktujte, prosím, ředitelku školy přes Komens do 22. 9. 2021.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

S pozdravem

Andrea Medunová, ředitelka školy

V úterý 21. 9. 2021 proběhnout třídní schůzky SRPDŠ a schůzka třídních důvěrníků:

  • 17.00 – schůzka třídních důvěrníků – sborovna školy
  • 18.00 – jednotlivé třídní schůzky v kmenových třídách 

Vážení rodiče, milí žáci,
začátek září je za námi. Od pondělí 6. 9. začíná výuka již dle platného rozvrhu.
Věřím, že se budeme všichni moci setkávat ve třídách, učit se společně novým věcem a zažívat každodenní radosti bez výraznějších omezení.
Přeji Vám všem pevné zdraví a klidné dny školního roku 2021/2022.
Andrea Medunová, ředitelka školy

Ve středu 1. 9. 2021 byl zahájen nový školní rok 2021/2022. Žáky prvního ročníku a přípravné třídy přivítala primátorka města Jihlavy Karolína Koubová. 

IMG_0051

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily