Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2018/2019

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:

                      platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2018) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2018

                      platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2019) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2019

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

Vážení rodiče, od 1. června 2018 dochází ke změně účtu školní jídelny.  Provozovatel školní jídelny ZŠ O.Březiny žádá o zřízení nových souhlasů k inkasu (bez variabilního souhlasu) do konce června pro platbu stravného na nový účet školy:

2673870237/5500 (Raiffeisenbank)

První platba na nový účet proběhne v srpnu 2018. Pokud budete zřizovat souhlas k inkasu z jiného účtu než dosud, zašlete potvrzení o zřízení souhlasu na e-mail obedy@zsobreziny.cz (Jana Čeloudová).

V tomto školním roce jsme poprvé navštívili ZOO – PodpoVRCH, kde v programu „Cesta kolem světa“ jsme putovali všemi světadíly. Seznámili jsme se zvířaty, která jsou typická pro každý světadíl, očichali jsme si koření, které se k nám z těchto světadílů dostalo, a které dnes běžně používáme.

Tentokrát jsme se zaměřili na vlastní plány do budoucna. Mluvili jsme o vlivu člověka na vlastní osud a také o různých pohledech na stejnou situaci. Pokusili jsme se představit sami sebe za 20 let a práci, kterou bychom jednoho dne rádi vykonávali. Přijímací zkoušky na střední školy se totiž pomalu blíží…

Spolu se třídou 5.A jsme se vydali na poznávací výlet do Prahy. V planetáriu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vesmíru, vydali jsme se na Měsíc a objevili krásy noční oblohy. Zbyl nám čas i na krátkou prohlídku Pražského hradu, Karlova mostu, Staroměstského a Václavského náměstí.

Byla ukončena registrace do nabízených kroužků pro tento školní rok. Informace o způsobu platby obdrží žáci od vedoucích jednotlivých kroužků (nalepeno v Příloze k el. žákovské knížce).

Kroužky budou zahájeny od 1. 10. 2018. Termíny kroužky se objeví žákům v přehledu rozvrhu v systému Bakaláři. 

8

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily