Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Na základě rozhodnutí MZ je od pátku 18. 9. 2020 pro všechny žáky 2. stupně základní školy povinné nošení roušek i během vyučování. Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného množství roušek na celý pobyt ve škole.

Povinnost se nevztahuje na žáky přípravné třídy a 1. stupně.   

 1. Příprava na Čj a Příprava na Ma jsou samostatné kroužky, platba probíhá za každý zvlášť (tedy 1000,- za Ma a 1000,- za Čj).
 2. Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 3. Výše úhrady za kroužek – 200,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově: tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 4. Platba za I. pololetí (září – leden) ve výši 1000,-Kč za kroužek nejpozději do 25. 9. 2020
 5. Platba za II. pololetí (únor – ½ dubna) ve výši 500,-Kč za kroužek nejpozději do 31. 1. 2021
 6. ​U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby – příprava Ma, příprava Čj, příprava Ma + Čj

Třídní schůzky budou rozděleny do více dní dle následujícího harmonogramu:

 • Pondělí 14. 9. od 17.00 – 1.B, 5.A, 8.B
 • Úterý 15. 9. od 17.00 – 1.A, 6.A, 6.B, 6.C, PT
 • Středa 16. 9. od 17.00 – 5.C, 8.C, 9.A, 9.B, 3.A
 • Čtvrtek 17. 9. od 17.00 – 4.C, 8.A, 7.B, 3.B, 7.C
 • Pondělí 21. 9. od 17.00 – 4.A, 7.A, 3.C
 • Úterý 22. 9. od 17.00 – 4.D, 4.B, 5.B
 • Středa 23. 9. od 17.00 – 2.B

Termín 9.C, 2.A bude upřesněn.

Vstup do školy pouze s rouškou, bez doprovodu žáků.

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství o používání roušek ve vnitřních prostorách (škola) s platností od čtvrtka 10. 9. 2020.​
V případě nařízených změn prosíme o jejich respektování.
Prosíme zároveň o kontrolu, zda žáci mají s sebou ve škole jednu roušku. 

Děkujeme​

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

úterý 1. 9. 2020

 • žáci se s doprovodem (max. 2 dospělí na žáka) shromáždí na prostředním přestávkovém dvoře školy v 8.15 hod.  
 • v doprovodu TU se žáci i rodiče přesunou do kmenových tříd
 • vzhledem k doporučení MŠMT, které se týká omezení pobytu jiných osob v budově školy budou mít všechny dospělé osoby roušku
 • ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020 bude rodičům umožněn vstup s dětmi pouze do prostoru šaten v době od 8.00 – 8.15 hod. hlavním vchodem školy (levý vchod – bližší k lesu)

Celý příspěvek

Ceny pronájmu venkovního hřiště (pronájem venkovního hřiště je možný v období duben – říjen 2019):

 • 1 hod (jednorázově) …………………………. 50,– Kč/h
 • 1 měsíc (při jedné hodině týdně) ……….. 200,– Kč/měsíc
 • 7 měsíců (při jedné hodině týdně) ……… 1.000,– Kč/sezónu

Ceny pronájmu tělocvičny školy (v tělocvičně je možno provozovat všechny míčové sporty, kromě kopané):

 • 1 hod …………………………. 300,-Kč 

V případě zájmu o pronájem kontaktujte ekonomku školy na tel. čísle: 567 579 023, pí Makovcová, ekonom školy.

IMG_0050

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily