Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Organizace výuky v týdnu 1. 3. – 21. 3. 2021

na základě rozhodnutí vlády, bude od pondělí 1. 3. 2021 škola uzavřena a všechny ročníky (včetně přípravné třídy) přecházejí na distanční formu vzdělávání.

PT, 1. a 2. ročník – distanční výuka v systému Moodle (materiály z výuky, úkoly) a Teams (on-line hodiny) – rozpis a organizaci výuky obdrží žáci (zákonní zástupci) v průběhu pondělí od svých třídních učitelů 

3. – 9. ročník – pokračují v distanční výuce 

Dobrý den,
na základě rozhodnutí vlády ze dne 22. 2. 2021 upozorňujeme na skutečnost, že od čtvrtka 25. 2. jsou žáci povinni používat zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku), respirátor FFP2 (KN95) či nanoroušku splňující doporučenou normu dle nařízení vlády. Látkovou roušku či jinou adekvátní ochranu úst a nosu není možno používat.

Děkujeme za pochopení
Vedení školy​

Provoz ve školní jídelně od 4. 1. 2021 – PT, 1. a 2. ročník

 • Žáci prezenční výuky (příprav. třída, 1. ročník, 2. ročník) chodí na obědy po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh
 • Žáci prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášené, pokud na oběd nepůjdou, musí si ho odhlásit do 8:00 hod. daného dne na www stránkách jídelny, popřípadě telefonicky 565 598 170 (od 4. 1. 2021) nebo e-mailem: obedy@zsobreziny.cz
 • Obědy jsou vydávány od 11:45 hod. do 12:30 hod.
 • K vyzvednutí oběda je nutný čip!

Informace pro žáky 3. – 9. ročníku pouze v sytému Komens (Bakaláři)

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, MŠMT a pravidel 5. stupně  systému PES bude od 4. 1. 2021 výuka probíhat následovně:

 • přípravná třída, 1. a 2. ročníky – prezenční výuky – organizace ZDE
 • 3. – 5. ročník – distanční výuka (bez účasti žáků ve škole) – organizace ZDE
 • 6. – 9. ročník – distanční výuka (bez účasti žáků ve škole) – organizace ZDE

Dobrý den,

prosím všechny žáky a zákonné zástupce, kteří používají mobilní telefon k vyfocení vypracovaných úkolů o zmenšení velikosti odesílané fotografie (změna rozlišení). Odesílané fotografie bez úpravy mají mnohdy až 5 MB a velmi rychle zaplní kapacitu uložiště jednotlivých systémů. Výsledkem může být zaseknutí systému viz. páteční výpadek systému Moodle.

Pro mobilní telefony se systémem Android doporučuji např. tu tu jednoduchou aplikaci – Reduce Photo Size ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer&showAllReviews=true ), která umožňuje vyfocení, zmenšení i přímé odeslání téměř bez zásahu uživatele.

S mobilním telefonem Apple nemám bohužel zkušenost a nemohu doporučit vhodnou aplikaci. V případě, že znáte jednoduchou aplikací, umožňující změnu rozlišení pro telefon Apple, prosím o doporučení, rád předám i ostatním žákům a zákonným zástupcům.  

Předem děkuji Novotný

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

 • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
 • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
 • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
 • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
 • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!

V pondělí 25. 1. 2021  se uskuteční informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ. Schůzka bude on-line formou přes systém Teams. K přihlášení použijte přístupy žáků. V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Andreu Medunovou, medunova@zsdemlovaji.cz  

IMG_0046

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily