Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2021/2022

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2021) – ve výši 600,– Kčnejpozději do 15. 10. 2021
  • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2022) – ve výši 900,– Kčnejpozději do 15. 2. 2022

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!

Den s knihou Obr Dobr
V knihovně jsme si vyzkoušeli práci tvůrců knih… už víme, kdo je odborný a jazykový korektor, co má na práci grafik, co je tiráž a kde ji v knize najdeme… seznámili jsme se s malou Sofií, Obrem Dobrem a jejich příběhem…společně jsem pak ochutnali pohádkovou FŇOKURKU a báječnou ŠUMĚNKU. Do skleničky jsme ukryli náš krásný a bláznivý sen. Na závěr jsme si pustili ukázky z filmu. V angličtině i v češtině. ♡

Procvičit si počítání do 100 můžeme i pomocí deskových her. Parádní Kingdomino pomůže s číselnou řadou i násobilkou… a ještě se u toho můžeme stát králem nebo královnou. 

Jako přípravu na Mikuláše jsme zavítali do Pekla Čertovina. Moc jsme se na výlet těšili. Některé z nás však přešel smích, když jsme viděli, jak to v pekle chodí. Naštěstí si žádného z nás čerti v pekle nenechali.

V několika posledních hodinách přírodopisu jsme s žáky 6.B zkoumali buňku. Abychom si lépe představili, co to buňka je a jak funguje, využili jsme ve výuce nové mikroskopy a prohlédli si preparát buněk z pokožky cibule. Také jsme přišli na to, že buňka je něco jako malé město s mnoha důležitými objekty – např. elektrárnou, radnicí, parky nebo supermarkety. V další hodině jsme si zkusili ve dvojicích vytvořit z plastelíny buňku rostlinnou a živočišnou, porovnat je a zjistit rozdíly mezi nimi.

Krásné téma -rodina- nám vyšlo na adventní čas a to průřezem v několika hodinách…v prvouce,  výtvarné výchově a vyprávění.

Číst vyprávění a prožívat příběhy našich knižních hrdinů je paráda, ale setkat se přímo s paní spisovatelkou, která píše příběhy o psích kamarádech je další velký zážitek, který na nás dnes čekal! Děkujeme za krásné ráno paní spisovatelce Ivaně Fexové.

IMG_0051

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily