V listopadu proběhl na ZŠ Demlova Bobřík informatiky. Je to obdoba olympiády z ICT. Soutěž probíhala v kategoriích Mini, Benjamin, Kadet a Junior. Žákům se letos posunuly jejich kategorie a tak jsme do soutěže zapojili už i žáky 3. ročníku až po deváťáky.

Soutěže se zúčastnilo 95 žáků 3. a 4. ročníků v nejnižší kategorii MINI.

  • Na prvním místě se s počtem 157 bodů umístila Kateřina Přikrylová ze 4.A.
  • Na druhém místě Tadeáš Dorážka ze 4.A a na třetím dokonce žákyně 3.A Zuzana Dočekalová.

V kategorii BENJAMIN, tedy pro 5. a 6. ročníky se soutěže zúčastnilo 115 soutěžících.

  • První místo obsadila s počtem 173 bodů Marie Přikrylová z 6.A
  • Na druhém místě se umístil Daniel Obršlík a na třetím Lucie Manová oba z 5.A.

V kategorii KADET, tedy pro 7. a 8. ročníky se soutěže zúčastnilo 131 soutěžících.

  • První místo obsadil s počtem 161 bodů žák 8.A – David Macků
  • Druhé místo obsadil s rychlejším časem Přemysl Strnad z 8.B a třetí byl Kryštof Poul z 8.C.

V kategorii JUNIOR, tedy pro 9. ročníky a první ročník středních škol se soutěže zúčastnilo 49 soutěžících.

  • První místo obsadil s počtem 152 bodů žák 9.A – Matyáš Ziba
  • Druhá byla Adéla Ernstová z 9.C a třetí Tomáš Veškrna z 9.A.

 

Všem žákům gratulujeme ke snaze řešit Bobříkovy úlohy. V průběhu let, kdy se soutěže účastníme, je vidět velký posun v úspěšnosti. Děkujeme všem informatikům a vedení školy, že soutěž umožnili a pomohli zorganizovat.