Dějepisný projektový den

V letošním školním roce jsme si připomněli dvě významná výročí. V lednu uplynulo 30 let od vzniku samostatné České republiky a v srpnu 55 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. Minulý týden se proto naše škola na chvíli vrátila do období socialismu. V rámci...

Jazykové dovednosti

Minulý týden proběhly na Demlovce Jazykové dovednosti. Žáci 7. – 9. ročníku si v rámci hodin angličtiny, ruštiny a němčiny připravili scénky, písničky nebo pohádky pro své spolužáky. Programem provázeli deváťáci. Děti ze 4. B nacvičily několik scének z českých...

9. ročník – Mikuláš

Včera navštívil naši školu Mikuláš v doprovodu andělů a celého zástupu čertů. Společně zamířili do tříd na prvním stupni. Za odříkání básničky dostali žáci od andělů sladkosti. Do pekla si čerti naštěstí nikoho...