V letošním školním roce jsme si připomněli dvě významná výročí. V lednu uplynulo 30 let od vzniku samostatné České republiky a v srpnu 55 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy.

Minulý týden se proto naše škola na chvíli vrátila do období socialismu. V rámci projektového dne si žáci mohli vyzkoušet svou fyzickou zdatnost, brannou výchovu, poznávačku technických vymožeností komunistické éry, složení pionýrského slibu, spartakiádní cvičení, skládání puzzle bývalých prezidentů a pátrání po informacích o roku 1968, normalizaci a roku 1989. Ve školním divadle se žáci blíže seznámili se situací v roce 1989 díky dokumentu „1989: Chceme dýchat“. Za plnění úkolů získávali bony, které si v Tuzexu vyměnili za různé odměny, ale hlavně výjezdní doložku do tělocvičny. Na závěr projektového dne jsme zazpívali československou hymnu, vytvořili naši vlajku a symbolicky tak rozdělili Československo.