9.AB – Stavba robotů pro MicroBit

V rámci výuky ICT část skupin žáků 9.A a 9.B sestavovali robotky Ring:bit Car. Tyto robotická vozítka jsou určeny pro programovatelnou destičku Micro:Bit s kterou budou žáci 9. ročníků v rámci zavádění nové informatiky na naší škole v letošním roce budou pracovat. K...

Kroužky 2022 – 2023

Na základě zájmu budou od příštího týdne zahájeny tyto kroužky: Logopedie I. – Kokešová J. Logopedie II. – Mauleová Florbalový kroužek I. – Svobodová M. Sportovní kroužek III. – Varhaníková Keramika II. – Hubáčková Tanečky S-cool I. – Bánovská Informace o organizaci,...