Obědy – konec školního roku

Odhlašování obědů na konci školního roku čtvrtek 29. 6. a pátek 30. 6. 2023, bude možné pouze do středy 28. 6. 2023 do 8 hod. (telefon pro odhlášení 565 598 170) Poté již nebude možné obědy odhlásit! Výdej oběda do zapůjčeného jídlonosiče není možný (nejlépe použít...