Škola, do které stojí za to chodit

Zájezd do Chorvatska pro žáky 1. – 5. třídy
Termín: 1. – 8. 6. 2018
Všichni žáci dostali inf. letáček.
Přihlášení odevzdejte nejpozději do 10. 11. 2017 p. uč. Kasáčkové do 4.C (ta vám sdělí další podrobné informace).

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily