Škola, do které stojí za to chodit

Renata Hovoříková

Na Den dětí jsme vyrazili na mokřady na Lesnově, kde jsme chtěli lovit vodní hmyz a objevovat tajemství zdejšího ekosystému. O překvapení nebyla nouze, když děti chytily potápníka a jeho téměř deseticentimetrovou dravou larvu, velkou vážku ploskou nebo jsme mohli pozorovat svlékání krásného šídla královského. Na mokřadu pobíhala hromada nadšených lovců hmyzu a návrat do školy jsme málem nestihli. A já mám radost, když vidím, kolik si toho celá šestá B pamatuje z hodin přírodopisu 🙂

V občanské výchově jsme si povídali o tom, co se v současné době děje na Ukrajině. Každý pomáhá, jak může a nás napadlo, že i my bychom mohli být nějak užiteční. Po předchozí dohodě jsme do školy přinesli hračky, nové i starší, ze kterých jsme už vyrostli. Byla toho docela velká hromada. Všechny věci jsme poté odvezli na sběrné místo, kde je rozdají ukrajinským dětem přicházejícím do České republiky. Doufáme, že hračky udělají dětem radost a usnadní jim start do nového života u nás v Jihlavě.

Abychom si lépe představili, co znamená pro ptáky peří a jak dokonale jsou vymyšlena ptačí vejce, prozkoumali jsme je v rámci laboratorní práce. Žáci si vyzkoušeli rozpoznat peří některých druhů ptáků, zjistili, z čeho se skládá skořápka vajíčka a co se nachází pod ní, když se na ni naleje přes noc ocet. Z čeho se skládá samotné vajíčko, jaký je rozdíl mezi perem dravce a sovy nebo jak se kdysi psalo brkem a inkoustem. Hodina byla skoro málo, ale nakonec jsme všechno stihli a naučili se přitom plno nových informací. 

Prvoci se na první pohled zdají malí a bezvýznamní. Dnes jsme se ale přesvědčili, že i když je okem téměř nevidíme, žije jich v kapce vody ze senného nálevu veliké množství a při čištění špinavé vody hrají důležitou roli. V mikroskopu jsme viděli velké množství bobovek i extra velké exempláře trepky velké. 

Abychom se trochu naladili na Vánoce, vyrazili jsme si zabruslit na kluziště na náměstí. Počasí nám přálo, krásně sněžilo a k bruslení nám hrály koledy. Hodinka na ledě utekla jako voda a do školy jsme se vraceli unavení, ale v příjemné náladě. Příští rok určitě vyrazíme zase!

V několika posledních hodinách přírodopisu jsme s žáky 6.B zkoumali buňku. Abychom si lépe představili, co to buňka je a jak funguje, využili jsme ve výuce nové mikroskopy a prohlédli si preparát buněk z pokožky cibule. Také jsme přišli na to, že buňka je něco jako malé město s mnoha důležitými objekty – např. elektrárnou, radnicí, parky nebo supermarkety. V další hodině jsme si zkusili ve dvojicích vytvořit z plastelíny buňku rostlinnou a živočišnou, porovnat je a zjistit rozdíly mezi nimi.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz