Škola, do které stojí za to chodit

Andrea Medunová

Škola stejně jako každý rok umožní žákům 9. ročníků otestovat své znalosti v Národním testování společnosti SCIO. Pro každého žáka škola zakoupila testy obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Testování probíhá on-line. Každý žák obdrží po Vánocích výsledky testů. Více informací pro žáky na

https://testovani.scio.cz/Content/Files/Instructions/Narodni_testovani_instrukce_pro_zaky.pdf

Přehlídky SŠ v Kraji Vysočina, Veletrh práce, DOD SŠ

  • Ve všech okresních městech Kraje Vysočina probíhají během podzimu přehlídky středních škol. 

Více na http://www.kr-vysocina.cz/prehlidky-strednich-skol-2017/d-4075752/p1=9077

Do konce září probíhá registrace soutěžících v Logické olympiádě, kterou pořádá společnost Mensa ČR.
Zúčastnit se mohou všichni žáci naší školy.
Více na www.logickaolympiada.cz

Návštěva ÚP v Jihlavě
9.A – 7. 11. 2017, 8 – 10 h
9.B – 14. 11. 2017, 8 – 10 h

Přehlídka středních škol v DKO Jihlava
v pátek 10. 11. 2017 od 8 do 18 h

Návštěva Střední školy stavební Jihlava (Žižkova ul.)
9.A – 22. 11. 2017, 8 – 12 h
9.B – 27. 11. 2017, 8 – 12 h

Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017
Odevzdání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. 3. 2018

30. 10. – 16. 11. 2017 – SCIO testy (online – Čj, Aj, M, OSP)

Důležité informace na: www.atlasskolstvi.cz , www.cermat.cz , www.scio.cz , www.msmt.cz

Konzultace s VP (úterý 14 – 15,30 h, po telefonické domluvě kdykoliv)

Dnes se uskutečnilo závěrečné setkání Žákovské rady. Jednotliví zástupci 5. – 9. tříd se pravidelně starají o vzájemnou spolupráci a informovanost mezi vedením školy a žáky. Za jejich zodpovědný přístup jim vedení školy poděkovalo předáním triček se znakem školy.

Ve čtvrtek 4. 5. jsme uspořádali charitativní akci Koláčky pro Afriku. Rádi bychom poděkovali všem maminkám, babičkám, tatínkům a zaměstnancům školy, kteří připravili báječné občerstvení a zároveň všem, kteří si tyto dobroty zakoupili. Podařilo se nám vybrat krásných 11 222 korun, které poputují prostřednictvím organizace UNICEF k africkým dětem. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Medunové, Vydrářové, Homové, Mauleové a Cejpkové.

žáci 6.A a 6.B

Celý příspěvek

Před časem jsme se v rámci hodiny zeměpisu blíže seznámili s turistickým značením v ČR. Díky našemu panu školníkovi jsme poznali pravidla pro tvorbu a umístění turistických značek v přírodě. Pan Balík nám dokázal odpovědět na naše všetečné dotazy. Není divu, vždyť turistika je jeho velkým koníčkem. Pan školník nám  ukázal i tvorbu turistických map. Bezpochyby velkou zajímavostí je, že za aktualizaci cyklotras na Jihlavsku sám zodpovídá. Panu školníkovi za zajímavou hodinu děkujeme. Celý příspěvek

Koncem měsíce dubna si žáci 6.A užili hodinu matematiky trochu jinak. Stou vyučovací hodinu jsme společně zopakovali měření vzdáleností, převody jednotek a písemné násobení. Ke konci hodiny si děti zahrály soutěže ve skupinách, při kterých procvičily postřeh, vzájemnou spolupráci i disciplínu. Celý příspěvek

4. 5. 2017 proběhne na naší škole již tradiční charitativní akce na pomoc africkým dětem. Žáci 6. ročníku doma připraví drobné sladké nebo slané pečivo. Během velké přestávky je za symbolických 5 – 10 Kč za kus prodají svým spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy. Veškeré vybrané peníze posílá škola na konto UNICEF na pomoc dětem v Africe.

Kupte si koláček, pochutnejte si a podpořte dobrou věc.

Související obrázek

Žáci 8. ročníku se v rámci předmětu zeměpisná praktika učí pracovat i s buzolou. V minulém týdnu jsme se vypravili do terénu s 8.B. Procvičili jsme si určování základních světových stran a vysvětlili jsme si, co je azimut a k čemu se používá. Všichni se do všech aktivit pouštěli se zaujetím, za co si jistě zaslouží velkou pochvalu.  Celý příspěvek

Důležitá data:

do 30. 11. 2016 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ do oborů, kde se koná talentová zkouška

10. 1. 2017 v 18:30 – informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (popř. zájemců o studium na víceletých gymnáziích), divadelní sál ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

do 1. 3. 2017 – odevzdání přihlášek ke studiu řediteli SŠ

Další informace níže:

Celý příspěvek

Vědomostní soutěž EUROREBUS o hodnotné ceny pro žáky ZŠ. Můžete soutěžit sami za sebe nebo v týmu své třídy respektive celé školy. Případné dotazy o soutěži zodpoví paní učitelka Medunová nebo žáci 9.A.

Více na http://www.eurorebus.cz

Koncem minulého týdne se konal další ročník Spaní ve škole aneb deváťáci pro prvňáky. Počasí nám přálo, tak jsme si všichni užili dovádění na školní zahradě a společné opékání špekáčků. Naši „nejstarší“ připravili pro naše „nejmladší“ zajímavá stanoviště plná různých úkolů. Společně si prošli i orientační závod. Snad nejvíce se všichni těšili na noční procházku školou. Přes malé slzičky nakonec většina malých žáčků, za podpory velkých kamarádů, stezku odvahy prošla bez úhony. Všichni si zábavné odpoledne prima užili. Našim deváťákům přejeme hodně úspěchů v novém studiu a  našim nejmenším….ať se jim daří minimálně jak jejich velkým kamarádům.

Celý příspěvek

IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily