Škola, do které stojí za to chodit

Andrea Medunová

V případě potřeby jsme Vám k dispozici v úřední dny vždy od 8:00 do 12:00. Zvoňte, prosím, na sekretariát.

pátek 1. 7. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

pondělí 4. 7. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

čtvrtek 7. 7. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

středa 13. 7. 2022 – Mgr. Veronika Burianová

středa 20. 7. 2022 – Mgr. Stanislav Novotný, MBA.

středa 27. 7. 2022 – Mgr. Stanislav Novotný, MBA.

středa 3. 8. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

středa 10. 8. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

středa 24. 8. 2022 – Mgr. Andrea Medunová

od čtvrtka 25. 8. 2022 – vedení školy

od pondělí 29. 8. 2022 – všichni pedagogové

Přeji Vám pohodové léto, šťastný návrat z dovolené a pevné zdraví. Zároveň Vám děkuji jménem celého pracovního kolektivu „Demlovky“ za dobrou spolupráci v letošním školním roce.

Krásné letní dny.

Andrea Medunová

Dne 16. 6. 2022 proběhla informační schůzka pro zákonné zástupce dětí, které budou od 1. 9. 2022 navštěvovat první třídu nebo přípravnou třídu. Přikládáme program schůzky a dokumenty, které zákonní zástupci na místě obdrželi. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Info z 16. 6.2022

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta do jídelny, ke vstupu do školy.
 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
 • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
 • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 500 Kč ročně). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
 • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store).

Co přináší ISIC Školák?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50 %.
 • Možnost zřízení speciálního celoročního cestovního pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz,
  • na vstupném do kulturních institucí,
  • na permanentky v lyžařských areálech,
  • speciální mobilní tarif od Vodafone,
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?

Agendu ISIC na naší škole řeší pan Mgr. Stanislav Novotný, MBA

Žádost o vydání průkazu, kterou Vaše dítě obdrží v týdnu od 13. 6. 2022, prosím vyplňte, podepište a pošlete po dítěti třídnímu učiteli/třídní učitelce společně s poplatkem 350 Kč, nejpozději do 17. 6. 2022.

Fotografie bude pořízena ve škole.

Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole na začátku školního roku 2022/2023. Děkuji.

Mgr. Andrea Medunová, ředitelka školy

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ГРУП ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ У ПЕРІОДІ ГОЛОВНИХ КАНІКУЛ ЛІПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 Р. СТРОК ДЛЯ ЗАПИСУ ШКОЛЯРА/УЧНЯ У ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ НЕ ПІЗНІШЕ 20 ЧЕРВНЯ 2022 Р. ДО 12 ГОДИНИ ДЕННА РОБОТА ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ: ВІД 6.00 ГОДИН ДО 15.30 ГОДИН
Provoz školních družin_UK

Zápis do prvních tříd základních škol pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny (s dočasnou ochranou) s místem pobytu v Jihlavě proběhne ve středu 1. června 2022 od 14 – 17 hodin.

Заявки до початкових класів школі першего ступня для дітей іноземців які мігрують з України (з тимчасовою охороною) з місцем проживання в Їглаві, відбудеться в середу 1 червня 2022, 14.00 – 17.00.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají přidělenou dočasnou ochranu (viz Lex Ukrajina).
 2. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy (viz databáze registru obyvatel Ministerstva vnitra).

Předpokládáme otevření 1 třídy. Maximální počet přijatých žáků 30.

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Od 28. 3. 2022 se bude vařit pouze oběd č.1 a to z důvodu výrazného personálního oslabení ve školní jídelně. Pokud jste již měli vybraný oběd č. 2., byl automaticky změněn na oběd č.1.
Děkujeme za pochopení.

Z důvodu zdražování potravin bude od 1. 4. 2022 zvýšena cena oběda  pro jednotlivé věkové skupiny strávníků o 1 Kč

Zkontrolujte prosím výši limitu u  souhlasu s inkasem (minimálně 700,-Kč)

Cena obědů pro žáky od 1.4. 2022

Věková kategorie                           cena za 1 oběd

 • 4-6 let                                                  23 Kč
 • 7-10 let                                                25 Kč
 • 11-14 let                                               27 Kč
 • 15 a více                                              29 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku). Případné dotazy volejte na tel. 565 598 170 nebo email: obedy@zsobreziny.cz

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz