Škola, do které stojí za to chodit

Jana Blažková

V posledních týdnech školy se žáci z 9. C rozhodli, že se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem se svou vlastní akcí  – Deváťáci čtou dětem. Připravili si pěkné knížky, scénku a aktivity spojené právě s četbou. V průběhu týdne navštívili třídu 1. A i 1. B a samozřejmě zavítali i k těm nejmladším do přípravné třídy. Úsměvy dětí na tvářích a potlesk byl pro naše vycházející příjemnou odměnou 😊

Ve dnech 14. a 15. 6. se žáci ZŠ Demlova zúčastnili projektu Studentského simulovaného zastupitelstva pod záštitou organizace Agora CE.

Cílem projektu bylo přimět mladou generaci k rozvoji kritického myšlení, ke kultivaci debatních schopností a naučit je, jak zaujímat postoj k veřejným otázkám.  Žáci se tedy na dva dny stali aktivními občany Jihlavy a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je být zastupitelem a rozhodovat o otázkách týkajících se života v našem městě.

První den žáci strávili ve škole, kde v rámci skupinových aktivit prověřili své znalosti o demokratických principech občanské společnosti a o dělbě státní moci. Načerpali nové informace o fungování komunální politiky, konkrétněji pak přímo o zastupitelstvu města Jihlavy. Žáci formulovali palčivé problémy města, které trápí je a zřejmě i širokou veřejnost. Celý první den byl zakončen sledováním krátkého záznamu jednání jihlavského zastupitelstva jako předzvěst dne dalšího.

Následující den se žáci sešli přímo v zasedací místnosti jihlavské radnice. V úvodní části si žáci vytvořili fiktivní politické strany, v rámci kterých rozpracovali problémy stanovené z předchozího dne do konkrétních návrhů a realizací řešení. Své návrhy mohli průběžně konzultovat s představiteli města, a to přímo s paní primátorkou Karolínou Koubovou, s členem Rady města pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí Danielem Škarkou a zastupitelkou Lenkou Mikletičovou. Žáci poté museli své návrhy představit, ale i obhájit před svými spolužáky – zastupiteli. Ti měli možnost se k danému problému vyjádřit, popřípadě jej doplnit pozměňovacími návrhy. O úspěchu projektu rozhodli „naši zastupitelé“ ve veřejném hlasování.

Celý projekt měl přivést žáky k uvědomění si důležitosti názoru každého jednotlivce a nastínil žákům možnosti, jak ovlivňovat společenské dění v obci.

Velké díky patří také zastupitelům města za ochotu, trpělivost, podporu a čas, který našim, možná budoucím zastupitelům, věnovali.

 

V pátek 20. 5. proběhl na naší škole #NOBACKPACKDAY. Cílem celé akce bylo poukázat na to, že ne všechny děti mají možnost nosit pomůcky do školy v klasickém batohu, ale mnohdy je nosí pouze v ruce několik kilometrů. Takže i my všichni z Demlovky jsme to zkusili trošičku jinak….

S nápadem přišla 9. B, která celou akci zorganizovala 😊 Posuďte sami v galerii, jak byli naši žáci tvůrčí a s čím vším přišli do školy…

V pátek 6. 5. jsme vyrazili se Školním parlamentem do Luk nad Jihlavou na Týmovku. Hlavním úkolem bylo utužit týmového ducha, vzájemnou komunikaci a spolupráci. V některých disciplínách žáci zapojovali intelekt, v jiných zase obratnost, někdy oboje dohromady.

Všichni se velmi snažili a prokázali, že Žákovský parlament je jedna velká skvělá parta napříč ročníky, která ví, co znamená spolupráce.

Vítězný tým navíc ještě svým skóre přispěl částkou 150 Kč, která poputuje tygrům v jihlavské zoo 😊

Dne 8. a 9. 4 2022 proběhl na naší škole zápis. Děti byly moc šikovné, předvedly, co všechno už umí a jak dobře jsou připraveny na školu. Za odměnu si odnesly diplom, dárkovou tašku a výrobky žáků školní družiny.

Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naši školu a už teď se těšíme na budoucí prvňáčky či žáčky přípravné třídy.

Velký dík také patří našim osmákům a deváťákům, kteří pomohli s organizací 😊

….a ještě pár foteček k Černobílému dni. Skvěle jsme si zahráli a náš den rozhodně nebyl jen „černo – bílý“…. za organizaci díky žákům 8. C, se Sára Procházkovou v čele 🙂 

25. 2. 2022 se uskutečnil na „Demlovce“ avizovaný karneval. Hlavními organizátory byla 9. B a jim patří velký dík, stejně jako všem, kteří přišli v masce a akci podpořili 🙂

Všichni jsme si to báječně užili a těšíme se na další společnou zábavu.

V pátek 25. 2. 2022 se převlečte do kostýmu a užijte si karnevalový den. Nezapomeňte si zvolit společně s třídní učitelkou/učitelem nejlepší masku vaší třídy 🙂

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz