Škola, do které stojí za to chodit

V úterý 7. 6. 2022 se uskuteční: 

od 17.00 – schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

od 18.00 – jednotlivé třídní schůzky SRDPŠ v kmenových třídách  

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz