Žákovský parlament na Demlovce se schází v pravidelných intervalech 5x do roka. Jeho úkolem je aktivně se zapojovat do chodu školy formou připomínek a postřehů ze stran žáků, a zároveň být tvůrčí a zpestřovat všední dny ve škole dny netradičními. Pro inspiraci, jak parlament funguje a vypadá, jsme vyrazili s Žákovským parlamentem 7. 11. 2022 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

A protože jsme měli na Prahu celý den, obhlédli jsme i místa, která jsou turisty hojně navštěvovaná a jsou chloubou našeho hlavního města. Cestou z autobusového nádraží jsme se zastavili u Obecního domu, Prašné brány, Domu u Černé Matky Boží a na Staroměstském náměstí, kde jsme obdivovali architekturu a řekli si něco o historii. Přes Karlův most jsme pak dále zamířili k cíli naší cesty, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na informačním středisku PS PČR jsme nejprve zhlédli krátký film o struktuře a fungování této zákonodárné instituce, po kterém už jsme se vydali na samotnou prohlídku. Zjistili jsme, že sídlo Poslanecké sněmovny tvoří dva bloky starobylých paláců a měšťanských domů na Malé Straně. Tyto budovy s bohatou historií a v rozličných stavebních slozích spojily svůj osud s parlamentním vývojem už v průběhu 19. století. Nás však nejvíce zajímali prostory, které téměř denně vídáme v médiích, tedy samotná zasedací místnost poslanců. Velkým překvapením pro nás pro všechny byl vcelku malý prostor a stísněné lavice, ve kterých poslanci tráví dlouhé hodiny debatami a schvalováním různých zákonů.

Po zajímavé prohlídce jsme zamířili na oběd a poté už opět objevovat krásy starobylé Prahy. A není lepšího pohledu na historické město než z Petřínské rozhledny. Z rozhledny naše kroky vedly do Zrcadlového bludiště, kde jsme se v pokroucených a vydutých zrcadlech proměnili v trpaslíky, dlouhány či otesánky. Na závěr naší cesty jsme zavítali na Václavské náměstí zakoupit suvenýry či něco dobrého k snědku. I když byl celodenní výlet náročný, vydařil se a získali jsme nové zážitky, dojmy i vědomosti.