Den pro školu – to je název projektu, kdy odborníci z praxe navštěvují školy napříč republikou. K nám na Demlovku zavítal pan Otto Sixtus Libal – povoláním marketingový specialista a zároveň aktivní politik. Sami žáci si ho vybrali z široké nabídky specialistů z různých oborů. Žáky 9. a 8. ročníků seznámil s pojmem marketing a také tím, jaké strategie užívat, aby byl člověk v této oblasti úspěšný.