Náš žák Jindra Hederer ze 4.A vydal se svou babičkou krásnou knihu Pohádky pro malé kutily. Jindra je od první třídy velmi zručný, tvořivý žák, stále něco stříhá, lepí, maluje – i mimo hodin výtvarné výchovy. Na základě toho vznikl u nich v rodině velmi dobrý nápad, že vytvoří tuto knihu.

Proto jsme si i dnešní hodinu  čtení udělali zajímavější- jako autorské čtení. Nejdříve jsme si řekli, co to znamená autorské čtení, jak probíhá. Poté jsme si knihu prohlédli – je plná krásných pohádek, obrázků, básniček a hlavně návodů, jak zvířátka, strašidýlka a další věci vyrobit.

Děti sledovaly vyprávění zážitku Jindry z křestu knihy a závěrem jsme se domluvili, že v následujících hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování zkusíme společně nějaký výtvor vyrobit.

Ukázku z křestu knihy a fotografie Jindrových výrobků můžete vidět na stránkách: www.facebook.com/Pohadkypromalekutily