Závěrečná výprava měsíce května – živá příroda
Vydáváme se od Hájenky směrem k Černému rybníku, cestou chytáme bezobratlé živočichy – komáry, můry, housenky, vosičky, jednoho střevlíka a tiplici. U rybníka lovíme pulce a plníme úkoly. Je čas i na svačinu. Cestou se také dozvídáme zajímavosti ze života včel. Cíl naší cesty je ve Smrčné. Počasí nám přeje a tak si za odměnu dáváme zmrzlinu. Než přijede autobus, užíváme si parádní hodinu tělocviku na hřišti.