Škola, do které stojí za to chodit
 • Výdej v první školní den 1. 9. 2021 bude od 10:00 hod. do 12:00 hod. Odhlašování 1. 9. bude možné pouze do 7:00 hod.
 • 1. 9. – 3. 9. bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Proti epidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu a k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • výdej obědů v první den nemoci od 11:15 do 11:30 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě.
 • Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.
 • Děti, žáci (popř. zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování, zároveň se na ně nevztahuje žádná z výjimek, budou sedět samostatně u stolu

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.     

Vedoucí ŠJ

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky