Škola, do které stojí za to chodit

Organizace výuky pro přípravnou třídu, 1.AB a 2.AB od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT bude od 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka přípravné třídy, 1.AB a 2.AB. Distanční výuka bude pro tyto třídy zrušena.

 • Zahájení výuky bude 18. 11. 2020 od 8.00
 • Po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky povinná rouška (i v průběhu výuky)
 • Do školy vstupují pouze žáci – vstup přes čip
 • V prostoru šaten se převléknou a odchází do své kmenové třídy (přípravná třída – v prostoru šaten převezme děti asistent pedagoga)
 • Výuka bude probíhat v běžném režimu dle původního rozvrhu
 • Nebude probíhat výuka hudební a tělesné výchovy
 • Ukončení výuky dle rozvrhu
 • Po ukončení žáci odcházejí domů nebo si je převezmou vychovatelky ŠD

Školní družina

Školní družina bude fungovat dle běžného režimu. Dojde pouze k organizačním změnám ve skupinách. Skupina školní družiny se nesmí míchat (skupina ŠD složena pouze z žáků jedné třídy).

Ranní družina

 • Ranní družina bude fungovat v běžném režimu od 6 hodin
 • Po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky povinná rouška
 • Žáci přicházejí do školy do šaten – vstup přes čip
 • Po převléknutí odcházejí do kmenové třídy (přípravná třída krajní budova, 3. patro – třída 5.C)

Odpolední družina

 • Po ukončení výuky si žáky převezmou vychovatelky ŠD v kmenové třídě
 • Po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky povinná rouška
 • Vyzvednutí žáků bude probíhat přes elektronický vrátník v prostředním chodu školy
 • Zvonit na zvonek – vychovatelky skupin zůstávají stejné
 • Žák bude uvolněn vychovatelkou a přes šatnu vyjde ven krajním vchodem
 • Ukončení odpolední družiny 16.00
IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily