Škola, do které stojí za to chodit

Organizace přítomnosti žáků 1. a 2. stupně ZŠ ve škole, nebo na distanční výuce od 30. 11. 2020 do odvolání.          

ŽÁCI 9. třídosobní přítomnost žáků ve škole

ŽÁCI 6. – 8. tříd – rotační výuka – jeden týden osobní přítomnost ve škole, další týden distanční výuka (pravidelné střídání)

  • 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
  • 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – distanční výuka
  • 14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – distanční výuka

 

  • 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
  • 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 – distanční výuka
  • 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole
  • 14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – distanční výuka
  • 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – osobní přítomnost ve škole

ŽÁCI PT a 1. – 5. třídosobní přítomnost ve škole

Školní družina bude fungovat v homogenních skupinách. Tam, kde to bude možné, dodržíme systém třída = skupina školní družiny, kde to nebude možné, dodržíme homogenitu v rámci ročníku. Přesnější informace zašleme do konce týdne.

Obědy … s ohledem na nutnost dodržování hygienických opatření je pravděpodobné, že dojde k úpravě nástupu žáků na oběd. Zatím čekáme na pokyny vedoucí školní jídelny…

Rozvrhy s ohledem na nutnost dodržování homogenních třídních skupin je pravděpodobné, že dojde k úpravám školní rozvrhů jak v případě prezenční tak distanční výuce. Změny budou viditelné v systému Bakaláři.

Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky