Škola, do které stojí za to chodit

Organizace distanční výuky pro žáky PT, 1. – 3. ročníku s platností od 14. 10. – do 23. 10. 2020

Obecné informace (celý dokument ve formátu PDF ZDE)

 • Distanční výuky dle těchto pokynů se od 14. 10. do 23. 10. 2020 budou účastnit všichni žáci PT a 1. až 3. ročníku.
 • Žák je povinen se účastnit distanční výuky.
 • Distanční výuka je povinná i pro žáky v karanténě.
 • Distanční výuka bude nahrazovat všechny předměty dle rozvrhu.
 • Za každý předmět bude zapsána účast / neúčast na distanční výuce do třídní knihy.
 • Neúčast na distanční výuce je považována za absenci. Zákonný zástupce je povinen ji omluvit.
 • O absenci zákonný zástupce neprodleně informuje třídního učitele formou:
 • zprávy v systému Bakaláři (Komens)
 • e-mailem
 • telefonicky (sekretariát školy 567 579 020)
 • Ihned po návratu do školy (po obnovení prezenční výuky) musí být absence omluvena písemně v Příloze k el. žákovské knížce (viz. Školní řád)
 • Výstupy z distanční výuky mohou být hodnoceny (formativně i známkou).

Popis průběhu

 • Distanční výuka bude probíhat v papírové podobě s podporou v systému Moodle (není nutná webkamera, mikrofon).
 • Budou se vyučovat všechny předměty.
 • Materiály k distanční výuce budou vyučující připravovat dle následujícího harmonogramu:
 • ve čtvrtek 15. 10. 2020 8:00 – 15:30 – pouze vyzvednutí úkolů
 • v pondělí 19. 10. 2020 8:00 – 15:30 – vyzvednutí a odevzdání úkolů
 • v pátek 23. 10. 2020 8:00 – 15:30 – pouze odevzdání úkolů
 • Zákonní zástupci (žáci) mají možnost:
 1. vyzvednout si materiály (pracovní listy, zadání…) v tištěné podobě ve škole – dle předešlého harmonogramu v označeném výdejním okénku
 2. využít systém Moodle, materiály (pracovní listy, zadání…) si individuálně vytisknout, vypracovat a odevzdat dle harmonogramu buď v elektronické podobě v systému Moodle nebo odevzdat ve škole v označeném výdejním okénku.
 • Vyučující zkontroluje odevzdání všech zadaných materiálů. V případě, že žák materiály neodevzdá, bude mu zapsána absence. Každá absence musí být řádně omluvena.
 • Úkoly je nutno odevzdávat dle harmonogramu (distanční výuka nahrazuje povinnou pravidelnou prezenční docházku do školy).
 • Žák může požádat v průběhu pracovního dne (8:00 – 14:00) daného vyučujícího o konzultaci k zadaným úkolům formou:
 • e-mailu (použít žákovský školní e-mail v Office 365)
 • zprávy v systému Moodle
 • zprávy v systému Bakaláři (Komens) – rodičovský nebo žákovský účet

            Vyučující budou reagovat v nejkratším možném termínu.

            Všechny kontakty na jednotlivé vyučující naleznete na webu školy.

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily