Škola, do které stojí za to chodit

Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2020/2021

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800 
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2020) – ve výši 600,– Kč nejpozději do 15. 10. 2020
  • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2021) – ve výši 900,– Kč nejpozději do 15. 2. 2021 
  • u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – ŠD!!!
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz