Škola, do které stojí za to chodit

Administrátor

Od pondělí 9. 9. bude škola přístupna pouze přes čip nebo elektronický vrátník v prostřední vchodu (vlevo).

Krajní vchod školy (blíže k lesu) lze otevřít pouze žákovským čipem (6.55 – 16.00), rodičovský čip zde nefunguje.

Prostřední vchod (vlevo) lze otevřít pouze rodičovským čipem, a to:

 1.  rodiče přípravné třídy a 1. ročníku od 11.40 do 16.00
 2.  rodiče žáků v ŠD od 14.00 – 16.00

Rodiče bez čipu, žáci se zapomenutým čipem, návštěvy – prostřední vchod (vlevo) – elektronický vrátník

V systému Bakaláři byla spuštěna anketa pro výběr kroužků na tento školní rok. Ankety lze vyplnit po přihlášení do rodičovského účtu. Nelze vyplnit přes aplikaci v mobilním telefonu.

Přihlášení bude možné do pondělí 16. 9. 2019.

Přihlášení do kroužku příprava na přijímací řízení z Ma a Čj pro 9. ročník – NUTNO přihlásit do neděle 8. 9. !!!

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)

Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Jsme starší o právě uplynulé prázdniny, získali jsme nové poznatky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli.

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy. Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020.

Vedení školy

Školní rok 2019 /2020 začne v pondělí 2. 9. 2019 od 8.00. Zahájení proběhne v kmenových třídách.

Organizace 1. týdne (2. – 6. 9.)

Přípravná třída + 1. ročník (ŠD zajištěna od prvního dne):

 1. den – přivítání v kmenové třídě – 1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45) 
 2. den – přivítání v divadelním sále – 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.45)
 3. den – 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45)
 4. den – 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40), dále dle rozvrhu

2. – 9. ročník:

 1. den – 1 vyučovací hodina
 2. den – 4 vyučovací hodiny
 3. den dále dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Rozpis služeb vedení školy během hlavních prázdnin (vždy 8.00 – 11.00)

 • 3. 7. – Mgr. Nosek
 • 10. 7. – Mgr. Burianová
 • 17. 7. – Mgr. Nosek
 • 24. 7. – Mgr. Nosek
 • 31. 7. – Mgr. Novotný
 • 7. 8. – Mgr. Novotný
 • 14. 8. – Mgr. Nosek
 • 21. 8. – Mgr. Burianová

Od 26. 8. bude přítomno celé vedení školy.

Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Vyřizování stravného o prázdninách: od 19.8.2019 – 8:00 – 12:00 v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2018/2019 stravovali a mají obědy zaplaceny (srpen 2019), budou automaticky od září 2019 přihlášeni na obědy. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2019/2020 na obědy chodit, musí se odhlásit v kanceláři školní jídelny.

Vedení školy děkuje všem žákům, rodičům a prarodičům za dodání dobrot, jejichž prodejem škola získala 17 655,-Kč. Tento finanční obnos odešleme na pomoc africkým dětem na konto UNICEF.

V systému Bakaláři bude od 6. 5. spuštěna anketa pro přihlášení žáků do nepovinných předmětů ve školním roce 2019/2020.  
Anketa bude spuštěna 6. 5. a ukončena 26. 5. V nabídce jsou tyto nepovinné předměty:
Výtvarný seminář 6. – 9. ročník
Sportovní průprava 6. – 9. ročník
Florbal mladší žáci 2. – 3. ročník
Florbal starší žáci 4. – 5. ročník
Dramatická výchova 6. – 9. ročník

Upozornění: anketu nelze vyplňovat přes aplikaci Bakaláři v mobilním telefonu. 

Do letošního ročníku soutěže „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“ se zapojilo více než 150 výrobků: 25 výrobků z 1. stupně, 129 výrobků z 2. stupně a několik kolektivních prací.

Všichni hlasující pedagogičtí pracovníci řešili těžký úkol vybrat ty nejlepší. Výrobky byly jako vždy velmi zdařilé, měly vysokou úroveň. 

I. stupeň:

 1. místo: Kabátková L. (5.C)
 2. místo: Škoda T. (5.A)
 3. místo: Ehrenbergerová D. (5.C)

II. stupeň:

 1. místo: Berndt R. (7.C)
 2. místo: Dubová V. (7.A)
 3. místo: Vacková J. a Bendlová T. (9.A)

Kolektivní práce:

 1. místo: kolektiv třídy 2.A
 2. místo: kolektiv přípravné třídy
 3. místo: kolektiv třídy 1.B

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 byli přijati všichni žáci – výsledková listina ZDE

Do přípravné třídy ve školním roce 2019/2020 byli přijati všichni žáci – výsledková listina ZDE

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019 / 2020 proběhne:

v pátek 12. 4. 2019 od 13.30 do 17.00

a v sobotu 13. 4. 2019 od 8.30 do 11.00

Využijte náš rezervační systém ZDE (! Upozornění – Rezervační systém byl uzavřen. Rodiče bez rezervace budou moci využít místnost – Bez rezervace !)

Letáček ZDE

Ceny pronájmu venkovního hřiště (pronájem venkovního hřiště je možný v období duben – říjen 2019):

 • 1 hod (jednorázově) …………………………. 50,– Kč/h
 • 1 měsíc (při jedné hodině týdně) ……….. 200,– Kč/měsíc
 • 7 měsíců (při jedné hodině týdně) ……… 1.000,– Kč/sezónu

Ceny pronájmu tělocvičny školy (v tělocvičně je možno provozovat všechny míčové sporty, kromě kopané):

 • 1 hod …………………………. 300,-Kč 

V případě zájmu o pronájem kontaktujte ekonomku školy na tel. čísle: 567 579 023, pí Makovcová, ekonom školy.

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

1.kategorie (2. + 3. ročník)

 1. místo: Krejčí A. (3.C) 
 2. místo: Lála Š. (3.A)
 3. místo: Chvastková A. (3.B)

2.kategorie (4. + 5. ročník)

 1. místo: Procházková S. (5.C)
 2. místo: Koubková Z. (5.B)
 3. místo: Peltanová B. (4.A) 

Prosíme o úhradu poplatku za ŠD na druhé pololetí. Úhradu je nutno odeslat na účet školy nejpozději 1. 2. 2019

 • Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
 • Školné je 900,-Kč
 • U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby (ŠD)
 • V případě neuhrazení poplatku bude muset být ukončena docházka do ŠD
IMG_0048
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily