Škola, do které stojí za to chodit

Žáci 9.B v rámci předmětu fyzikální praktika měřili laboratorní úlohy „Změna teploty na čase“ a „Exotermický a endotermický děj“. Každý žák měřil tyto laboratorní úlohy samostatně pomocí sady digitálních měřících sond Pasco a Edlab. Pro připojení měřících sad a zpracování výsledků použili žáci školní tablety Acer. Měřící sady a tablety získala škola v rámci různých projektů zaměřených na rozvoj přírodních věd a ICT na základních školách. 

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily