Škola, do které stojí za to chodit

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali výzdobě šanonů, které nám budou sloužit jako portfolio. Až se přijdete podívat k nám do třídy, určitě Vás zaujmou rozmanitostí výtvarného zpracování. Každý si nakreslil na desky něco jiného, něco, co ho vystihuje, co má rád. A co vlastně portfolio je? Je to složka, ve které si žák shromažďuje výsledky své práce. Takové portfolio pak slouží především k mapování činnosti žáka, neboť si do něj ukládá své práce, a nejen učitel, ale i samo dítě, rodič, může sledovat vývoj žákovy práce v určitém období. V našem případě se jedná o portfolio pracovní, protože si do něj budeme zakládat vše, co má vypovídající hodnotu (samostatné práce, písemné práce, pracovní listy, výtvarné práce… zkrátka vše, na čem můžeme pozorovat vývoj a zdokonalování se). A jak efektivně využívat žákovské portfolio? Společným rozhovorem nad portfoliem: žák – žáci, žáci – učitel, učitel – rodič – žák. I přes časovou náročnost jsem přesvědčena, že pokud nebudeme brát portfolio jen jako sbírku žákovských prací, ale budeme ho využívat i k formě sebehodnocení, stane se dětem pomocníkem, umocní jejich samostatnost a bude je motivovat k dalšímu učení.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily