Projekt VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Formou besed informuje žáky o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Ve čtvrtek 22. února 2024 proběhly na škole besedy pro žáky 6. ABC. Naši školu navštívili dva ambasadoři projektu (Pavel Brož a Jan Rajznover), kteří pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Cílem bylo motivovat děti k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

www.vzpoura-urazum.cz