Prožít 105 let naší REPUBLIKY za jediné dopoledne? To čeká páťáky.
Na časové ose si nejprve představujeme jednotlivá období a uvažujeme, jakou barvu by měla mít SVOBODA…
,,bílou jako svobodné mraky , modrou jako nebe nebo moře, zlatou ,protože je vzácná…“
Vydáváme se k místu ,kde stávala socha T.G.Masaryka. Proč na tomto místě před gymnáziem dnes již nestojí? Kam zmizela? Kde je podobná socha dnes? I na takové otázky známe odpovědi.
Na náměstí zjišťujeme, že v různých dobách se jedno a to samé náměstí nejmenovalo vždy Masarykovo.
Provázek, který pro nás představoval časovou osu se mění na pouta a my se přesouváme do období totality, temna a strachu. Víte, na kterém místě v Jihlavě byla ulička smrti? U pamětní desky vzdáváme holt a zapalujeme svíčku všem statečným, kteří neměli tolik štěstí jako my a nenarodili se do svobodné země.
Na závěr se přesouváme na tajný bytový seminář s vzácným hostem Josefem Kodetem a díky jeho vyprávění se dozvídáme zajímavosti z roku 1989. Ptáme se na otázky, zpíváme píseň Jednou budem dál a přejeme naší REPUBLICE k narozeninám.
A poslední zastavení v našich novodobých dějinách… 17.listopadu 89