Vývojové etapy- téma kterému jsme se tento týden věnovali.
No a jak se nejlépe seznámit s vývojem předškolních dětí? V mateřské školce. Navštívili jsme MŠ a SPC Jihlava a nejen ,že jsme si pohráli, dozvěděli se o chodu školky, ale s dětmi jsme plnili i úkoly, zjišťovali předškolní zralost, měřili, zda děti výškou odpovídají tabulkám daného věku atd.