Náš program prevence DOKu byl tentokrát s názvem Džungle internetu. Program dětem pomohl vnímat rozdíly mezi chováním v mediálním a reálném světě, upozornil na rizika plynoucí z pohybu v online prostředí. Hravou formou informoval o přínosech i rizicích internetu a tlumočil zásady bezpečného chování ve virtuálním světě.