V úterý jsme navštívili galerii G. Mahlera s programem Svět je velký orchestr. Hravou formou představil pan Melounek žákům hudebního velikána, který strávil v Jihlavě svoje dětství. Potom jsme si prošli všechna místa spojená s G. Mahlerem (hotel, penzion, park, jihlavský lesopark, Dělnický dům).