S dětmi jsme zdobili pomocí přírodnin dýně. Při práci děti využily vlastní fantazii a zdokonalily si jemnou motoriku. Z dýní jsme udělali výstavu, na kterou jsme pozvali i ostatní žáky naší školy.