Škola, do které stojí za to chodit

Martina Varhaníková

24. dubna 2018 se uskutečnil jarní sběr papíru na naší škole. Celkem se nasbíralo téměř 3 400 kg.

Pořadí tříd (tentokrát podle počtu zúčastněných žáků z jednotlivých tříd):

 1. místo 5. A      17 žáků                  (505,8 kg)           
 2. místo 2. B       8 žáků                   (266 kg)                              
 3. místo 4. A        4 žáci                   (322,1 kg)           

Pořadí jednotlivců:

 1. místo      2. A         580 kg        Filip
 2. místo      3. C         302 kg        Sofie
 3. místo      5. B         300 kg        Filip
 4. místo      1. B          175 kg         Vojtěch
 5. místo      1. B          152 kg         David 

Celkem se zúčastnilo 56 žáků. Všechny zúčastněné čeká sladká odměna!

Příští sběrová akce bude na podzim 2018! Děkujeme všem, kdo s organizací sběru pomáhali!

Během našeho setkání s paní policistkou jsme si povídali o závislostech, především o škodlivosti kouření. O kouření jsme si již povídali několikrát, ale názorná ukázka s kouřící panenkou, která před námi „vykouřila“ cigaretu, nám vyrazila dech (a nebylo to jen kvůli smradu, který se nesl naší třídou…). To, co po vykouření cigarety zůstane v našich plicích, si neuměl nikdo z nás představit.

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za zapojení se do podzimního sběru papíru. Podařilo se nám nasbírat téměř 2500 kg!

Celkem se zúčastnilo 48 dětí. Na všechny čeká sladká odměna!

Pořadí tříd:

 1. místo     5. B            541 kg        výukový program v ZOO
 2. místo     4. A        440,7 kg       výukový program v galerii      
 3. místo     5. A        349,5 kg        sportovní den a exkurze SŠPTA                                                               Jihlava – prac. Polenská 2

Pořadí jednotlivců:

 1. místo       3. A           208 kg       Svoboda Vít
 2. místo       4. A        206,4 kg      Charvát Jakub
 3. místo       5. B           200 kg       Landsman David

Děkujeme a těšíme se na další kolo v dubnu 2018.

Věříme, že se zapojí více dětí. Společnými silami nasbíráme ještě více papíru, protože odměny určitě stojí za to!

Zvláštní poděkování patří paní Wackové za organizaci celého sběru a domlouvání „dobrovolníků“. Všem děkujeme a těšíme se na příště. 🙂

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi!

Zveme Vás na ročníkový den naší třídy, který se uskuteční v pondělí 11. 12. 2017 v 17 hod v našem školním divadle. Můžete se těšit na pohádkový příběh Mrazík.

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Navštívený program k výstavě Gustava Kruma – Ilustrátorem tady a teď nás seznámil s dílem a životem jihlavského rodáka. Gustav Krum byl malíř a ilustrátor, který je znám především svými ilustracemi k dobrodružným příběhům a komiksům. V rámci našeho tvoření jsme si uvědomili, jak je výtvarné umění úzce propojeno s literaturou. Každý z nás si mohl vyzkoušet práci ilustrátora. A musíme uznat, že ačkoliv je to činnost zajímavá, tak ale velice  náročná. Dopoledne v galerii se nám líbilo a těšíme se na další návštěvu.

Halloween už je dávno za námi, ale díky našim básničkám si ho můžeme připomínat. Příprava na Halloween se nesla v duchu tvoření – skládali jsme básničky a z papíru tvořili koš plný sladkostí se zajímavostmi o tomto anglosaském svátku. Všechny dárky jsme poté vezli na naše první letošní setkání s uživateli Domova důchodců Ždírec.

Kolem nás je mnoho zvuků. A když se v jedné místnosti sejdou děti z 5. tříd a dáte jim do ruky rozmanité rytmické nástroje, musíte počítat s tím, že se hluk zvýší. Ale překvapivě to byl v našem případě hluk příjemný a zábavný, což je vidět na tvářích dětí. Hudebně-výchovný koncert jsme si užili.

Opakování je matka moudrosti…  A proto jsme se pustili do opakování učiva vlastivědy ze 4. třídy. Žáci z naší třídy se rozdělili do skupinek a v rámci spolupráce se pustili do tvorby prezentací. Některé byly opravdu zdařilé, ale především byly všechny poučné. Cílem bylo vybrat nejdůležitější informace a poskládat je do souvislostí a odprezentovat je spolužákům. Některé děti si pro nás připravily názornou ukázku a kvízy, aby zjistily, jak pozorně jsme jejich výklad poslouchaly, za což nás i odměnily 🙂 Odměnou byla ale všem dětem jednička, kterou za svou práci získaly, a nabyté znalosti, z nichž budou nadále čerpat.

Vynášení Morény – symbolu zimy a smrti. Tento starý obyčej patří mezi náš oblíbený. I tento rok jsme přijali pozvání MŠ Březinova 30, abychom se zúčastnili průvodu k řece, kam jsme za radostného výskání vhodili naši Morénu. Byli jsme překvapeni, ale chvíli potom, co si Morénu odnesl proud, vylezlo sluníčko z mraků a vykouzlilo na našich tvářích úsměv. Do školy jsme si donesli kousek jara a cestou si zablbli na dětském hřišti. Bylo to povedené dopoledne. JARO JE TADY! Celý příspěvek

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily