Škola, do které stojí za to chodit

Dita Kasalová

V minulém týdnu proběhlo na naší škole blokové vyučování věnované 30. výročí Sametové revoluce.  Žáci se formou hry přenesli na chvíli zpátky v čase do dob minulého režimu a vyzkoušeli si, jak tenkrát některé věci fungovaly. Zjistili, kdo byli jiskřičky a pionýři, prošli branným cvičením, maturitou a poznali na vlastní kůži, jak obtížné mohlo být překročení hranic a vycestování. Našim žáků se „vycestovat “ naštěstí povedlo a společně pak v tělocvičně přivítali svobodu. Nechyběla společně zazpívaná hymna a slavné cinkání klíčů, které k revoluci neodmyslitelně patří. Velký dík si zaslouží žáci, kteří se na akci podíleli jako spoluorganizátoři a zvládli vše na jedničku. Akci si všichni užili a možná se někteří alespoň na chvilku zamysleli nad tím, jak důležitá je pro nás svoboda a že není vždy samozřejmostí.

Naší školou se nedávno prohnali čerti a čertice. Aby se děti tolik nebály, doprovázeli čerty také hodní andílci, kteří dětem rozdávali dobroty. Na vše dohlížel Mikuláš. Některým zlobivějším dětem možná na chvíli zatrnulo, zda si je čerti nevezmou, ti ale nakonec nikoho neodnesli. Dětem tak zůstaly jen samé veselé zážitky.

24. dubna 2018 se uskutečnil jarní sběr papíru na naší škole. Celkem se nasbíralo téměř 3 400 kg.

Pořadí tříd (tentokrát podle počtu zúčastněných žáků z jednotlivých tříd):

 1. místo 5. A      17 žáků                  (505,8 kg)           
 2. místo 2. B       8 žáků                   (266 kg)                              
 3. místo 4. A        4 žáci                   (322,1 kg)           

Pořadí jednotlivců:

 1. místo      2. A         580 kg        Filip
 2. místo      3. C         302 kg        Sofie
 3. místo      5. B         300 kg        Filip
 4. místo      1. B          175 kg         Vojtěch
 5. místo      1. B          152 kg         David 

Celkem se zúčastnilo 56 žáků. Všechny zúčastněné čeká sladká odměna!

Příští sběrová akce bude na podzim 2018! Děkujeme všem, kdo s organizací sběru pomáhali!

Dvě naše šikovné žákyně z devátého ročníku, Anička Dubová a Markéta Tumová, se zúčasnily Okresního kola olympiády v českém jazyce. Už jejich výkony v kole školním naznačovaly, že dívkám nechybí ani vědomosti, ani talent pro tvůrčí psaní. Zvláště slohové práce se jim opravdu velmi povedly. Okresní kolo to jen potvrdilo. Dívky se v konkurenci 46 soutěžících neztratily, obě podaly velmi pěkný výkon a dosáhly zajímavé umístění.Markéta Tumová se stala dokonce vítězkou okresního kola, čímž postupuje dále do kola krajského. Oběma dívkám gratulujeme.

 

Během našeho setkání s paní policistkou jsme si povídali o závislostech, především o škodlivosti kouření. O kouření jsme si již povídali několikrát, ale názorná ukázka s kouřící panenkou, která před námi „vykouřila“ cigaretu, nám vyrazila dech (a nebylo to jen kvůli smradu, který se nesl naší třídou…). To, co po vykouření cigarety zůstane v našich plicích, si neuměl nikdo z nás představit.

Měsíc prosinec se v naší třídě nesl ve znamení blížících se Vánoc. Pořídili jsme si stromeček a nazdobili celou třídu, abychom si co nejdéle užívali atmosféru svátků. Odměnou nám byla překrásná vůně jehličí a také druhé místo v soutěži tříd. Sladkosti, které jsme dostali, jsme si opravdu vychutnali. Poslední den školy jsme si zpestřili vánoční besídkou, na které nesměly chybět koledy a spousta dárků. A pak už hurá na prázdniny. Přejeme všem kouzelné Vánoce a hodně štěstí v celém novém roce 2018.

 

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za zapojení se do podzimního sběru papíru. Podařilo se nám nasbírat téměř 2500 kg!

Celkem se zúčastnilo 48 dětí. Na všechny čeká sladká odměna!

Pořadí tříd:

 1. místo     5. B            541 kg        výukový program v ZOO
 2. místo     4. A        440,7 kg       výukový program v galerii      
 3. místo     5. A        349,5 kg        sportovní den a exkurze SŠPTA                                                               Jihlava – prac. Polenská 2

Pořadí jednotlivců:

 1. místo       3. A           208 kg       Svoboda Vít
 2. místo       4. A        206,4 kg      Charvát Jakub
 3. místo       5. B           200 kg       Landsman David

Děkujeme a těšíme se na další kolo v dubnu 2018.

Věříme, že se zapojí více dětí. Společnými silami nasbíráme ještě více papíru, protože odměny určitě stojí za to!

Zvláštní poděkování patří paní Wackové za organizaci celého sběru a domlouvání „dobrovolníků“. Všem děkujeme a těšíme se na příště. 🙂

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily