Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Vzhledem ke končícímu tříletému volebnímu období Školské rady (prosinec 2017) oslovujeme kandidáty z řad zákonných zástupců, kteří chtějí pracovat ve Školské radě, aby svůj zájem zaslali do 20. 10. 2017 na e-mail nosek@zs-demlova.ji.cz Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 7. 11. 2017 od 14:30 do 16:30 v budovách školy, volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou 14. 11. 2017 od 14:00 ve sborovně školy.

Zájezd do Chorvatska pro žáky 1. – 5. třídy
Termín: 1. – 8. 6. 2018
Všichni žáci dostali inf. letáček.
Přihlášení odevzdejte nejpozději do 10. 11. 2017 p. uč. Kasáčkové do 4.C (ta vám sdělí další podrobné informace).

Návštěva psího útulku nás nadchla. Starost o zvířátka, která nikdo nechce, i to je důležitá práce. Nakonec, každý z vás si to může vyzkoušet! Můžete přijít a vyvenčit pejsky všech ras a velikostí. Budou nadšeni oni i vy!

Včera jsme absolvovali preventivní program o závislostech. Navázali jsme tak na poznatky z hodin výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Zajímavě řešený kvíz prověřil naše vědomosti z daného tématu. Teď už jen převést teorii také do praxe.

Kolem nás je mnoho zvuků. A když se v jedné místnosti sejdou děti z 5. tříd a dáte jim do ruky rozmanité rytmické nástroje, musíte počítat s tím, že se hluk zvýší. Ale překvapivě to byl v našem případě hluk příjemný a zábavný, což je vidět na tvářích dětí. Hudebně-výchovný koncert jsme si užili.

Opakování je matka moudrosti…  A proto jsme se pustili do opakování učiva vlastivědy ze 4. třídy. Žáci z naší třídy se rozdělili do skupinek a v rámci spolupráce se pustili do tvorby prezentací. Některé byly opravdu zdařilé, ale především byly všechny poučné. Cílem bylo vybrat nejdůležitější informace a poskládat je do souvislostí a odprezentovat je spolužákům. Některé děti si pro nás připravily názornou ukázku a kvízy, aby zjistily, jak pozorně jsme jejich výklad poslouchaly, za což nás i odměnily 🙂 Odměnou byla ale všem dětem jednička, kterou za svou práci získaly, a nabyté znalosti, z nichž budou nadále čerpat.

Při našem letošním prvním sezení s Vrakbarem jsme řešili hned na úvod vážné téma – závislost. Závislost, která nemusí vzniknout jen na návykových látkách, ale na čemkoliv, co si neumíme odepřít. Protože jsme už věděli hodně informací o závislostech, mohli jsme si povídat a diskutovat, popř. zahrát několik her. Program se vydařil a my odcházeli se zjištěním, že u nás je vše v pořádku.

Ve středu 4.října jsme se zúčastnili hudebního pořadu, ve kterém nám páni hudebníci představili netradiční hudební nástroje. Nástroje nám půjčili a tak jsme si mohli zahrát na velký hudební orchestr. Celý příspěvek

Dnes jsme navštívili hudební vystoupení, ve kterém nám účinkující představili několik známých a pár netradičních hudebních nástrojů. Sami jsme se pokusili o zvukové ztvárnění každodenních situací a společnými silami jsme si „zahráli“ písničky z raného dětství.  

8

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily