Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola, do které stojí za to chodit

Přehlídku středních škol oblasti Vysočiny, se uskuteční v Domě kultury Jihlava (DKO) dne 8. listopadu 2013 od 8.00 do 18.00 hodin. Na přehlídce bude představena většina středních škol nejen z regionu Vysočina, ale i např. z Brna, Znojma atd.

V dnešním Vrakbaru jsme pracovali na téma naší volby povolání. Formou různých aktivit jsme se navzájem informovali o svých plánech v budoucím životě. Jak a co musíme udělat, abychom si je splnily. Zamýšleli jsme se také, zda jsou to plány reálné. Jen informačně jsme si některé profese pojmenovali – např. právník, stevard, geodet, voják, zedník, veterinář, návrhář, číšník, kuchař a další.

Ve třetím ročníku v hodinách prvouky probíráme historii města ,ve kterém žijeme. Velkou pozornost jsme věnovali historickým památkám. Podnikli jsme procházku po historické Jihlavě. Ulicí Matky Boží jsme se dostali až k jediné zachované bráně, kde jsme měli domluvenou prohlídku s vyhlídkou. Z věže jsme si ukázali téměř všechny památky našeho města. Dětem se dopoledne velmi líbilo.

Dne 25.9. jsme se se žáky 7.A  zúčastnili velmi atraktivní přednášky o společenském  životě v EU. Přestože žijeme v jednotném „státě“, stále platí jiný kraj – jiný mrav. Až tedy příště vycestujete za hranice naší země, opatrně s neverbální komunikací.

Dne 26.9.2013 jsme navštívili jihlavskou „stavebku“. Prohlédli jsme si její vybavení  a její zázemí. Potom nás rozdělili do dvou pracovních skupin. Jedna skupina odjela do dílen v Heleníně, kde pod vedením učitelů zkoušela z různých materiálů něco vyrobit. Druhá zůstala ve škole  a tvořila návrhy domů. Exkurze v nás zanechala hodně zážitků, seznámila nás s obory, o kterých jsme něco věděli jen povrchně. Některým z nás  možná pomohla i ve volbě „Kam po ZŠ“.

Ve čtvrtek jsme se vydali na náš oblíbený okruh Helenínem. V lese jsme našli suchohřiby, ze kterých jsme měli radost. Proběhli se, nadýchali čerstvého vzduchu a trasu ukončili u „našich“ oblíbených kočiček. Tam nás čekalo ještě jedno malé překvapení v podobě koťátek. Už se těšíme, až si výšlap zopakujeme.

Pro žáky 2. stupně (6. až 9. ročník) sdružení Mensa vypsána soutěž „Logická olympiáda“. Žáci se mohou do konce září 2013 přihlásit na stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz, kde vyplní registrační dotazník. Pro úspěšné zaregistrování musí žák vlastnit svojí e-mailovou adresu a v registraci musí potvrdit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.

Přihlášení žáci budou na začátku října 2013 zařazeni do školního kola, které proběhne v dopoledních hodinách.

Bližší informace o soutěži zde 

O prázdninách pořídil tatínek Matiáše Krpálka fotografii slunečnice, kterou Matiáš ve škole vlastnoručně vypěstoval z malého semínka. Matiáš svou školní slunečnici s maminčinou pomocí přesadil do záhonku a slunečnice vyrostla do veliké krásy… Ostatní děti své slunečnice nefotily, ale pěkně je nakreslily do sešitů.

IMG_0048

Archiv

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily