Škola, do které stojí za to chodit

Během tohoto týdne obdrží žáci 9. ročníku a žáci, kteří si podali přihlášky na víceletá gymnázia, Zápisový lístek.

Zápisový lístek (ZL):

 • úřední dokument (přesná evidence jednotlivých lístků)
 • každý žák ZL získá pouze proti podpisu
 • každý  žák bude mít v ŽK uvedeno, že ZL obdržel
 • ZŠ Jihlava, Demlova 32 vyplnila základní informace o žákovi na ZL
 • nyní uložit ZL doma, použít jej po 22. 4. 2014 (termín zahájení přijímacích řízení na jednotlivých školách)
 • v případě přijetí na zvolenou SŠ mají uchazeči povinnost dodat ZL do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů k řediteli SŠ
 • pokud zápisový lístek nebude v řádném termínu odevzdán na SŠ, místo přijatého uchazeče bude podstoupeno dalšímu zájemci o studium
 • v případě žáků 9. ročníku je dobré počkat na výsledky obou přijímacích řízení a poté odevzdat ZL na obor, který preferují více (Nebojte, vše se stihne!)
 • pokud ZL již odevzdáte na jedné škole, nelze jej stáhnout zpět a odevzdat na jinou školu
 • v případě zájemců o studium na víceletých gymnáziích, odevzdat zápisový lístek, co nejdříve po přijetí žáka ke studiu (Pokud má žák opravdový zájem o studium a nešel si přijímačky jen zkusit. Pokud žák o studium nemá reálný zájem popřípadě nesplnil kritéria přijímacího řízení, ZL se ZŠ nevrací.)
 • v případě ztráty nebo poškození ZL bude vydán nový ZL pouze zákonném zástupci žáka přímo na ZŠ
 • před odevzdáním ZL k rukám ředitele SŠ je potřeba vyplnit – název SŠ, kód a název oboru, podpis uchazeče (žák), podpis zákonného zástupce (nutno podpis rodiče, který je uveden v hlavičce ZL)

Případné dotazy ráda zodpovím na e-mailové adrese:  medunova@zs-demlova.ji.cz

A pouze připomínám:-) Do 15. 3. 2014 je nutno odevzdat přihlášky ke studium k rukám ředitele SŠ. U vybraných oborů je nutno doložit na přihlášce i potvrzení lékaře. Zájemce, který tak neučiní nebude pozván k přijímacímu řízení na vybranou SŠ.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily