Škola, do které stojí za to chodit

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00.

Zahájení ve 2. až 9. ročníku

2. až 9. ročníky zahájí školní rok ve svých kmenových třídách. Vstup do školy přes krajní vchod.

Zahájení v 1. ročnících:

1.A – slavnostní zahájení ve školním divadle (zadní část školy, nad tělocvičnou)

1.B, 1.C a přípravná třída – slavnostní zahájení ve svých třídách (prostřední budova, 2.patro)

Vstup do školy bude zajištěn přes prostřední vchod.

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily