Škola, do které stojí za to chodit

Výsledky voleb

z řad pedagogických pracovníků byly do školské rady zvoleny: Mgr. Marcela Daňková, Mgr. Stanislava Mauleová

z řad zákonných zástupců byli do školské rady zvoleni: Renata Michnová, Bc. Roman Sýkora

————————————————

Přípravný výbor ve složení Mgr. Zdeněk Nosek, Mgr. Stanislav Novotný, Petr Procházka zveřejňuje seznam kandidátů pro volbu členů do Školské rady při ZŠ Jihlava, Demlova 32.

Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků:

  • Bc. Roman Sýkora
  • Renata Michnová

Kandidáti z řad ped. pracovníků školy:

  • Mgr. Marcela Daňková
  • Mgr. Stanislava Mauleová
  • Mgr. Daniel Špejtek.

—————————————————–

Přípravný výbor ve složení Mgr. Zdeněk Nosek, Mgr. Stanislav Novotný, Petr Procházka vyhlašuje volby do Školské rady při ZŠ Jihlava, Demlova 32 na volební období 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Volby do Školské rady proběhnou dne 18. 12. 2014 v přízemí ZŠ Jihlava, Demlova 32 v době od 14.00 – 16.00 hod. Přípravný výbor určuje uplatnění kandidatur do Školské rady (písemně) na 4. 12. 2014 do 14.00 hod k rukám ředitele ZŠ Jihlava, Demlova 32, Mgr. Zdeňka Noska.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily