Zápis do prvních tříd základních škol pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny (s dočasnou ochranou) s místem pobytu v Jihlavě proběhne ve středu 1. června 2022 od 14 – 17 hodin.

Заявки до початкових класів школі першего ступня для дітей іноземців які мігрують з України (з тимчасовою охороною) з місцем проживання в Їглаві, відбудеться в середу 1 червня 2022, 14.00 – 17.00.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají přidělenou dočasnou ochranu (viz Lex Ukrajina).
  2. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy (viz databáze registru obyvatel Ministerstva vnitra).

Předpokládáme otevření 1 třídy. Maximální počet přijatých žáků 30.

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.