Volební komise jmenovaná ředitelkou školy vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026.

  • První kolo voleb do školské rady – návrh kandidátů na členství ve školské radě

Případné zájemce z řad zákonných zástupců i pedagogů o funkci člena školské rady prosím o zaslání jména a příjmení přes Bakaláře nebo na e-mail medunova@zsdemlovaji.cz přímo ředitelce školy do 1. 12. 2023. Volební listina kandidátů pro volbu za zákonné zástupce a volební listina pro volbu za pedagogické pracovníky školy bude zveřejněna 4. 12. 2023.

  • Druhé kolo voleb proběhne elektronicky tajnou volbou v termínu od 18. 12. do 21. 12. 2023. O přesném postupu hlasování budou oprávnění voliči vyrozuměni 4. 12. 2023.

Výsledky voleb budou zveřejněny 22. 12. 2023.