Pokyny k platbám za školní družinu pro školní rok 2021/2022

  • platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • výše úhrady za ŠD – 150,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově, tj. 1 500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  • platba za I. pololetí (resp. září – prosinec 2021) – ve výši 600,– Kčnejpozději do 15. 10. 2021
  • platba za II. pololetí (resp. leden – červen 2022) – ve výši 900,– Kčnejpozději do 15. 2. 2022

u všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést jméno dítěte, třídu a účel platby – školní družina!!!